A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Bình ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam”

Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam” tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu “80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam”.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sửa, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay. Qua đó, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng tỉnh Thái Bình nói riêng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; sinh viên các trường cao đẳng, đại học; học sinh phổ thông cấp THCS, THPT; đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; công dân Thái Bình đang học tập, lao động, công tác, cư trú ở ngoài tỉnh quan tâm tới Cuộc thi.

Hình thức thi trắc nghiệm trên Internet, tại chuyên trang http://thitracnghiemdecuongvanhoa.thaibinh.gov.vn, được đặt đường link liên kết trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình, Sổ tay đảng viên điện tử và các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Nội dung thi tìm hiểu bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943; chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa - văn nghệ; sự vận dụng, phát triển, sáng tạo “Đề cương về văn hóa Việt Nam” của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 80 năm qua; quan điểm, mục tiêu của Đảng bộ tỉnh để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021; chủ trương, chính sách và những thành tựu nổi bật trên lĩnh vực văn hóa trong 80 năm qua của Đảng bộ, Nhân dân Thái Bình.

Cuộc thi dự kiến được tổ chức trong tháng 3 và tháng 4/2023.

Cuộc thi được tiến hành trong 02 đợt. Mỗi đợt thi có các giải thưởng cá nhân bao gồm: 01 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng, 02 giải Nhì mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, 03 giải Ba mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, một số giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Giải tập thể dành cho cả Cuộc thi bao gồm: 01 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng, 02 giải Nhì mỗi giải trị giá 2 triệu đồng, 03 giải Ba mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, một số giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Căn cứ kết quả cụ thể về số lượng người tham gia, người đạt giải cao qua các đợt thi của các địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Cuộc thi có thể điều chỉnh về cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thiết kế phần mềm thi trắc nghiệm. Tổng hợp, công bố kết quả Cuộc thi trên đường link của Cuộc thi…

 

 

 


Tác giả: Ng Chanh
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.035
Hôm qua : 3.305
Tháng 07 : 52.113
Năm 2024 : 393.614