A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 14/5/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

Sửa đổi, bổ sung Điều 4 “Tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức”, Điều 6 “Thông báo tuyển dụng”, Điều 10 “Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức”, Điều 11 “Xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng”, Khoản 2, 3 Điều 14 “Nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức”, Điều 15 “Xây dựng đề án thi nâng ngạch công chức”, Khoản 1 Điều 18 “Bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch” của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Sửa đổi bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 6 “Xét chuyển chức danh nghề nghiệp”, Điều 8 “Căn cứ tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp”, Điều 12 “Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp”, Điều 13 “Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp”, Điều 14 “Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp”, Điểm a Khoản 1 Điều 15 “Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp”, Điểm b Khoản 1 Điều 16 “Tổ chức thực hiện” của Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 “Thông báo tuyển dụng viên chức”, Điều 11 “Hợp đồng làm việc xác định thời hạn”, Điều 12 “Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn”, Khoản 1 Điều 14 ”Chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác” của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Sửa đối, bổ sung Khoản 1 Mục I, Mục II, Khoản 1 Mục III của Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ cũng ban hành kèm theo Quy chế thi tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Các quy định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, là cơ sở để triển khai thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thanh Bình


Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: sotttt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.098
Hôm qua : 2.137
Tháng 09 : 36.818
Năm 2019 : 133.412