A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-STTTT ngày 29/12/2022 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, tập trung chỉ đạo các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch đề ra. Kết quả, đã hoàn thành có chất lượng, đảm bảo tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền như: Tham gia xây dựng các nội dung liên quan của ngành trong Quyết định của UBND tỉnh: Số 2445/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025; số 2443/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 về ban hành quy định xã nông thôn kiểu mẫu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025; số 2444/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 về ban hành các tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Sở cũng đã ban hành Công văn số 1030/STTTT-CNTTVT ngày 18/11/2022 về việc hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí, tiểu mục tiêu chí liên quan đến ngành Thông tin và Truyền thông.

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 27/3/2023 thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn đến năm 2025; Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết, Đề án về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025. Đã nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương trong việc xây dựng hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Kết quả đến nay hạ tầng thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai chính quyền điện tử tiến tới chính phủ số.

Hướng dẫn số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được triển khai tích hợp tính năng ký số phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trực tuyến nhằm góp phần tiết kiệm thời gian, đảm bảo độ xác thực thông tin của người dân khi tham gia nộp thủ tục hành chính. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn triển khai. Tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thông tin, chuyển đổi số cho 4.102 cán bộ, công chức, viên chức,  công dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tham mưu cho UBND các huyện, các xã trên địa bàn tỉnh thành lập 260/260 Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã; 1.449/1.797 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với 11.661 thành viên trong đó huy động trên 200 nhân sự của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông tham gia; tổ chức tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa  bàn  tỉnh với  sự tham gia của gần 7.000 thành  viên Tổ Công nghệ số cộng đồng; tổ chức tham gia bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho trên 1.000 công chức, viên chức và cán bộ nòng cốt về chuyển đổi số của các đơn vị thuộc tỉnh; tổ chức truyền thông tại 11 xã thuộc 06 huyện trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh và của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền việc thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường thị trấn tăng cường tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Với những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào thi đua, năm 2023 tập thể Sở Thông tin và Truyền thông đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen./.


Tác giả: Thanh Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.575
Hôm qua : 2.104
Tháng 06 : 30.927
Năm 2024 : 326.205