A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai có hiệu quả phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, cấp uỷ, lãnh đạo Sở cùng các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, nội dung phương pháp triển khai nhiệm vụ thực sự được đổi mới và mang lại hiệu quả rõ nét.

Đã triển khai phổ biến các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng như Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017, Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông bằng nhiều hình thức như triển khai tại các cuộc họp cơ quan và trên Mạng văn phòng điện tử liên thông. Qua đó, đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức về công tác thi đua, khen thưởng.

Hàng năm, Sở đã ban hành các văn bản triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Phong trào thi đua yêu nước xuyên suốt hàng năm của ngành là: "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình”, với tinh thần “ Hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”, phong trào thi đua được phát động thiết thực, toàn diện, việc tổ chức phong trào thi đua được lồng ghép và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do tỉnh phát động như: Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Các nội dung của phong trào được triển khai tại Hội nghị cán bộ công chức, phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động; ký kết giao ước thi đua, quy chế phối hợp giữa Giám đốc Sở và Ban chấp hành Công đoàn về tổ chức triển khai các phong trào thi đua và tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua đến các đơn vị và đến từng cán bộ, công chức, tạo động lực phấn đấu cho tập thể và cá nhân. Các đơn vị thuộc sở, các đoàn thể hưởng ứng tích cực các phong trào, các nội dung thi đua được cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua, sát với thực tiễn hoạt động của từng đơn vị. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời, đa dạng và đúng trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung tuyên truyền phản ánh khá đầy đủ kịp thời mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, tăng cường đưa chủ trương, đường lối, chính sách đến mọi người dân. Các đơn vị xuất bản, in, phát hành tiếp tục thực hiện tốt việc sản xuất kinh doanh theo đúng các quy định của pháp luật; Hoạt động thông tin liên lạc được nâng cao và chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, đảm bảo thông suốt, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhu cầu của người dân, góp phần đắc lực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh được đẩy mạnh, an toàn an ninh thông tin được đảm bảo; 100% cơ quan hành chính từ tỉnh đến xã sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông, tích hợp chữ ký số trong công việc.

Thành tích của Sở Thông tin và Truyền thông đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương và khen thưởng: Tập thể Sở Thông tin và Truyền thông đã được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2019), được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2018); 02 lần được tặng Cờ thi đua, 06 lần được tặng Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông, 01 lần được tặng Cờ thi đua, 06 lần được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh; được lựa chọn là tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của tỉnh giai đoạn 2015-2020; 01 cá nhân thuộc Sở được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 02 tập thể, 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân khác đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng.

Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2020-2025, Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng như: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của đơn vị, nhất là nhân tố mới, sáng kiến mới; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đôn đốc các cơ quan báo chí trên địa bàn, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền các chính sách mới về công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện thông tin của tỉnh; Xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh toàn diện, cơ quan văn hoá.

                                                                                                          


Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 531
Hôm qua : 1.494
Tháng 10 : 38.147
Năm 2020 : 393.760