A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Thông tin và Truyền thông tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2018-2020

Nhận thức được tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh như: Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư trung ương Đảng, Thông tri số 17-TT/TU ngày 11/5/2012 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46 CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Danh hiệu thi đua đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố,

Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-STTTT ngày 21/5/2018 về  tuyên truyền thực hiện Đề án xây dựng, duy trì, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần xã hội hóa nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quán triệt toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018-2020, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực:

Về công tác tuyên truyền: Đã hướng dẫn các cơ quan báo chí, chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đăng tải và phát sóng các tin, bài về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; ban hành các kế hoạch để thực hiện phong trào như: Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch tuyên truyền đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; triển khai, thực hiện các biện pháp ngăn chặn các mặt hàng thuỷ sản, gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Kế hoạch tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh...Quyết định thành lập Tổ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; Chương trình hành động phòng, chống mua bán người, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống cháy nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông...  Tuyên truyền nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến, các nhóm, đội tự quản trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Sở đã thẩm định và cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh có nội dung tuyên truyền về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: Phòng, chống các loại tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội đối với an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng nếp sống văn hoá trong cộng đồng dân cư. Xây dựng chuyên trang “Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”, chuyên mục “Phòng, chống ma túy”, chuyên mục “Phòng, chống tham nhũng”, chuyên trang “An toàn giao thông”... Đăng tải tin, bài ảnh, khẩu hiệu, video clip tuyên truyền về công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh… trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Bảng tin điện tử tỉnh.

Thông qua công tác tuyên truyền đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ổn định, bền vững và phát triển trên địa bàn tỉnh.

Về lĩnh vực công nghệ thông tin: Đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin: Đầu tư nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh đảm bảo cơ sở hạ tầng dùng chung an toàn bảo mật cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh. Triển khai Mạng diện rộng (WAN) của tỉnh kết nối giữa Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh với 27 cơ quan, đơn vị trong tỉnh và 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đảm bảo kết nối liên tục, an toàn giữa các cơ quan khi có sự cố mạng internet, đặc biệt đã đưa vào vận hành hiệu quả Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn an ninh mạng (SOC) của tỉnh, đây là Trung tâm cấp tỉnh đầu tiên trên toàn quốc được triển khai và kết nối với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố an ninh mạng của tỉnh.

Về lĩnh vực bưu chính viễn thông: Đã chỉ đạo các doanh nghiệp trong quá trình thiết lập mạng lưới, cung cấp và sử dụng dịch vụ, lắp đặt công trình bưu chính viễn thông, đặc biệt các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) thực hiện công tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin. Qua đó, tình hình an ninh thông tin và an toàn cơ sở hạ tầng mạng lưới được bảo đảm và thúc đẩy bưu chính viễn thông phát triển ổn định. Ngoài ra, Sở cũng thực hiện tốt công tác thanh tra phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông như xuất bản, viễn thông và internet, công nghệ thông tin...

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, cấp ủy, lãnh đạo Sở đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phòng chống cháy nổ gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đồng tình ủng hộ. Hàng năm đã triển khai trong Hội nghị cán bộ công chức, nhằm phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất để động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia giữ gìn an ninh trật tự nơi công tác và cư trú. Kết hợp chặt chẽ cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, phong trào vận động đóng góp quỹ vì người nghèo, thiên tai bão lụt, .... chăm lo vật chất và tinh thần cho người lao động; kịp thời động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm công tác, góp phần chung vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ những kết quả đã đạt được qua quá trình triển khai có thể thấy rằng, thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã làm thay đổi nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của cán bộ công chức viên chức và người lao động. Qua đó giúp nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Kết quả những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đều đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, năm 2020, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen với những thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

 


Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 592
Hôm qua : 3.510
Tháng 08 : 13.986
Năm 2021 : 568.984