A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Thông tin và Truyền thông hưởng ứng Phong trào thi đua ““Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” năm 2023

Triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua), với mục đích tạo sự chuyển biến tích cực của các phòng, đơn vị, cá nhân về trách nhiệm, kỷ cương trong quản lý, thực thi công vụ và thi đua trong cải cách hành chính tạo ra các cơ chế chính sách phù hợp giúp tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia tích cực vào phát triển kinh tế góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh và giàu đẹp. Góp phần tạo khí thế sôi nổi trong cơ quan phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu của ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến các đơn vị thuộc Sở, với các nội dung gồm: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; chấn chỉnh tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các rào cản, khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết vốn đầu tư công được giao; giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các vụ việc còn tồn tại; Nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về chuyển đổi số; xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, tiến hành thường xuyên, liên tục; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về chuyển đổi số trong lĩnh vực phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, của cơ quan, đơn vị, các quy định về chế độ hội họp trong hoạt động quản lý điều hành. Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tích cực đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số quản trị hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do ngành phụ trách. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

            Để thực hiện tốt Phong trào thi đua, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề ra các giải pháp: Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Quy chế làm việc của UBND tỉnh, của cơ quan, đơn vị; Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt, triển khai đối với công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm các quyết định của cấp trên. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh, của Sở năm 2023. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh đối với các chỉ số thành phần do ngành phụ trách. Rà soát để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế quản lý, thủ tục hành chính. Tập trung triển khai hiệu quả các nền tảng chuyển đổi số và các nghị quyết, đề án, kế hoạch về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Kết thúc năm 2023, căn cứ vào thành tích đạt được và tiêu chuẩn đối tượng thi đua, Sở Thông tin và Truyền thông xét khen thưởng theo thẩm quyền và trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định./.

 


Tác giả: Thanh Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.659
Hôm qua : 2.104
Tháng 06 : 31.011
Năm 2024 : 326.289