A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Thông tin và Truyền thông hưởng ứng Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

 

Triển khai Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 04/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 1097/KH-BTTTT ngày 04/4/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua), với mục đích góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thông tin và truyền thông, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, trong thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đến các đơn vị thuộc Sở, với 02 nội dung gồm: Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để thực hiện tốt Phong trào thi đua, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề ra các giải pháp: Rà soát, hoàn thiện, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiện đại. Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện các quy định, chính sách về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực thông tin và truyền thông gắn với xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiện kiện toàn, sp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Phát hiện, động viên, biu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biu xuất sắc trong Phong trào thi đua. Tập trung khen thưởng cá nhân có nhng đề xuất, sáng kiến trong nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đầu tư, huy động các nguồn lực đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hiệu quả.

Sở cũng đã xác định rõ tiêu chí thi đua cụ thể đối với tập thể, cá nhân, hàng năm căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua, thành tích đạt được của tập thể, cá nhân, Giám đốc Sở xem xét biu dương, khen thưởng theo thẩm quyền đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng theo quy định./.

 


Tác giả: Thanh Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.501
Hôm qua : 3.305
Tháng 07 : 52.579
Năm 2024 : 394.080