A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Thông tin và Truyền thông học tập và làm theo Bác trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018

Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về học tập suốt đời.Người luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất, kể cả những lúc bị tù đày. Người học thông qua sách báo, đồng nghiệp, bạn bè, nhân dân; học từ thực tiễn sinh động ở các nước Người đã từng bôn ba để đi tìm đường, cứu nước. Trong suốt 15 năm (từ năm 1955-1969), dù bận trăm công nghìn việc, dù sức khỏe giảm sút, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn sắp xếp thời gian để học tập, trau dồi kiến thức lý luận và thực tiễn. Người đã đi xuống cơ sở hơn 700 lần. Người đã căn dặn: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”. Người phê phán nghiêm khắc những người lười biếng học tập, tự cho mình là giỏi nhất thiên hạ: “Cái gì biết thì nói biết, không biết thì nói không biết. Kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn là kẻ thù số một của học tập”. Tập thơ “Nhật ký trong tù” đã chứng minh việchọc tập suốt đời, rèn luyện kiên trì bền bỉ đã hun đúc nên những giá trị đạo đức cách mạng của người.Người chỉ dừng nghiên cứu, học tập khirơi vào tình trạng hôn mê do bệnh nặng. Tấm gương tự học, tự bồi dưỡng suốt đời của Người thật cảm động và đáng khâm phục. Có thể thấy, xuyên suốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập là học để làm người, giúp đời, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Đó cũng chính là tinh thần học tập của người cách mạng, của đạo đức xã hội chủ nghĩa, của những con người Cộng sản.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thực hiện tốt 4 nội dung ký kết trong Chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2018, Sở đã tạo điều kiện để cán bộ công chức, viên chức và người lao động được tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, về chuyên môn, về kiến thức quản lý nhà nước và các kỹ năng ngh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông đã học tập và làm theo tinh thần suốt đời học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi người đều xác định rõ động cơ, mục đích học tập đúng đắn là học tập để phục vụ tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình mình, góp phần phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Việc xác định mục đích học tập và xây dựng động cơ học tập không chỉ là vấn đề học tập là còn là vấn đề đạo đức, là nhân cách của người cán bộ,công chức, viên chức và người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông. Xác định tự học, tự trau dồi kiến thức thực tiễn là một trong những cách tốt nhất để đạt được mục đích học tập bên cạnh các phương pháp học tập khác. Tự học là phương pháp học tập phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục hiện đại, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc tiếp nhận tri thức để đạt được kết quả học tập cao nhất.

Để tự học, tự nghiên cứu thành công mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông đã có phương pháp đọc tài liệu, tích cực học tập những tài liệu thiết thực phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Học rồi còn thực hiện tuyên truyền trên các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh như: Mạng văn phòng điện tử liên thông, cổng thổng tin điện tử của tỉnh để nhiều người cùng nghiên cứu.Bản thân cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông đã xác định: Ra sức học tập, tu dưỡng mọi nơi, mọi lúc và suốt đời. Đặc biệt, trong thời đại nền kinh tế tri thức, cách mạng khoa học công nghệ phát triển nhanh, mạnh mẽ đã và đang trở thành lực lượng sản suất trực tiếp, thì việc tự học, tự nghiên cứu trở thành người có hiểu biết khoa học, giỏi kỹ năng, tin học, ngoại ngữ, giỏi chuyên môn là đòi hỏi cấp thiết để hội nhập thế giới, làm chủ chính mình.

Bên cạnh đó, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông đều tự mình lên kế hoạch, sắp xếp thời gian học tập hợp lý để tích cực học tập ngoại ngữ, tin học và kiến thức chuyên môn chuyên sâu. Luôn kiên trì, bền bỉ để đạt được kế hoạch học tập do mình đề ra. Phải cân đối thời gian, lên kế hoạch cho bản thân theo tuần, tháng, hoặc thậm chí cả năm để đảm bảo hoàn thành được mục tiêu đúng dự định.Đồng thời, phải có sự nhẫn nại và kiên trì để kế hoạch học tập không trở thành vô nghĩa và khó thực hiện. Lãnh đạo Sở cũng dựa trên năng lực của từng cá nhân và điều kiện của từng cán bộ để khuyến khích, bố trí tham gia các lớp, khóa học tập và nghiên cứu cho phù hợp, trên cơ sở đó ngày càng khích lệ tinh thần tự học nên đa số cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở Thông tin và Truyền thôngđều tham gia các lớp học ngoài giờ, vào ngày nghỉ nên không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

Ngày nay, nhu cầu học tập để nâng cao trình độ và làm tốt các công việc được giao là nhu cầu lớn nhất và quan trọng nhất của mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở Thông tin và Truyền thông. Do đó, vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo là kiến thức phải gắn với thực tiễn, học đi đôi với thực hành thì mới đáp ứng sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 sẽ đòi hỏi người lao động nói chung và mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở Thông tin và Truyền thôngphải tự nâng cao trình độ, kỹ năng làm việc của mình để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý.Để thích ứng với cuộc cách mạng 4.0, mỗi người cần tích cực học tập ngoại ngữ, biến tiếng anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, rèn tư duy sáng tạo, làm chủ công nghệ thông tin để từ đó làm tốt công tác quản lý của mình. Vì vậy trong thời gian tới cần tổ chức nhiều hơn các lớp đào tạo kỹ năng liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ; trong đó, việc tích cực học tập lý luận chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước là yêu cầu bắt buộc để có lập trưởng tư tưởng vững vàng, tin tưởng vững chắc vào đường lối lãnh đạo của Đảng, của sự nghiệp đổi mới.

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình phối hợp, Sở Thông tin và Truyền thông đã lồng ghép nội dung khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập vào chương trình giao ban báo chí hàng quý; tăng cường cập nhật thông tin vào Chuyên mục khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các bảng tin điện tử công cộng để tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập theo Đề án 89 và Đề án 281 của Chính phủ cũng như kế hoạch công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập của Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh.

Trong thời đại kinh tế tri thức ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và Truyền thôngphải tích cực, chủ động, tự học, học tập thường xuyên và học tập suốt đời để chiếm lĩnh được hệ thống tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, gắn với rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống; học để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, trong cuộc sống; học để ứng xử với mọi người, với thực tế cuộc sống, để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung và cho ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng./.

                                                                                                              Thanh Mai

 


Tác giả: Thanh Mai
Nguồn: sotttt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 182
Hôm qua : 424
Tháng 10 : 8.163
Năm 2019 : 148.784