A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Ngày 19/01/2021, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-STTTT ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình.

 

Theo đó, kế hoạch có mục tiêu chung nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, kỷ cương, công khai, minh bạch; đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, phát triển kinh tế.

Kế hoạch đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Về cải cách thể chế, xây dựng kế hoạch đối với mỗi nhiệm vụ cụ thể; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của văn bản quy phạm pháp luật và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý.

Về cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên thực hiện rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực Bưu chính; Viễn thông; Báo chí; Xuất bản, in và phát hành; Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của 03 cấp trên địa bàn tỉnh, kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử của Sở, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức tìm hiểu và thực hiện.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, thực hiện sắp xếp các đơn vị thuộc sở theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo qui định tại nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; nâng cao tỉ lệ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Về nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Về cải cách tài chính công thực hiện tốt quản lý kinh phí, tài sản công trong cơ quan, đơn vị, xây dựng dự toán chi tiết trong năm 2021; Rà soát, sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công; Phối hợp với Sở Tài chính Thẩm tra phê duyệt quyết toán của Sở năm 2020; Thẩm tra phê duyệt quyết toán của đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2020; giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2021 cho Trung tâm CNTT&TT nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính.

Về hiện đại hóa hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp thuộc Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của tỉnh Thái Bình. Thực hiện các nhiệm vụ của Đề án đô thị thông minh tỉnh Thái Bình theo lộ trình triển khai năm 2021 của tỉnh. Xây dựng chương trinh chuyển đổi số của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết của Tỉnh ủy Thái Bình về chuyển đổi số.

Đồng chí Giám đốc Sở giao các đơn vị thuộc Sở, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 theo nội dung công việc cụ thể đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

 


Tác giả: Đinh Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 236
Hôm qua : 2.118
Tháng 03 : 16.778
Năm 2021 : 124.419