A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả hoạt động Thông tin và Truyền thông tháng 8 năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra, tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn, kết quả đạt được trên các lĩnh vực:

Về Công nghệ thông tin: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Ban hành văn bản hướng dẫn sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đăng ký danh mục nhiệm vụ, dự án CNTT giai đoạn 2021-2025 và xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan năm 2021; Xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 của tỉnh Thái Bình; Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước của tỉnh Thái Bình; Tham gia góp ý 03 dự thảo văn bản lĩnh vực công nghệ thông tin; Đề xuất đơn vị để thực hiện tiếp nhận chương trình thí điểm chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông; Cập nhật tiêu chí chấm điểm cho phần mềm đánh giá Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã; Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan tăng cường ký số văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số chuyên dùng chính phủ; Phối hợp tổ chức triển khai, đào tạo sử dụng phân hệ phần mềm quản lý kết cấu hạ tầng đường bộ của tỉnh Thái Bình; tham gia ý kiến về phần mềm quản lý hồ sơ người có công của Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin: Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Khung Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thái Bình, phiên bản 1.0; Mời nhà thầu tham gia ý kiến thương thảo hợp đồng và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: thuê thiết bị, kênh truyền, dịch vụ vận hành triển khai hệ thống Camera thông minh thực hiện giám sát giao thông, an ninh của thành phố Thái Bình và tại 5 cửa ngõ của tỉnh giai đoạn 2020-2025; Trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thực hiện lập, thẩm định hồ sơ mới thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng của gói thầu: Cập nhật, bổ sung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, phiên bản 2.0.

Về Bưu chính - Viễn thông: Ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; Hướng dẫn doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan thực hiện chương trình viễn thông công ích đến năm 2020 đối với dịch vụ internet băng rộng cố định trả sau; xác nhận danh sách trường học, bệnh viện, UBND cấp xã hưởng hỗ trợ đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định trả sau cho Viettel Thái Bình; Thông báo kiểm tra, xử lý việc lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông đối với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp; Tham gia ý kiến thẩm định 01 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện chuyển đổi đài TTKD hoạt động trong băng tần 87-108 Mhz. Đề nghị Cục Tần số vô tuyến điện cho phép 08 đài hoạt động trong băng tần 87-108 Mhz có giấy phép sử dụng tần số hết hạn trong năm 2020 được tiếp tục hoạt động đến khi hoàn thiện việc chuyển đổi thiết bị; Đề nghị Trung tâm tần số VTĐ khu vực 5 cấp giấy phép và thiết bị vô tuyến điện đối với đài TTKD cho 23 đơn vị.

Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các nội dung tuyên truyền đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố. Theo dõi thông tin báo chí, kết quả trong tháng các thông tin báo chí đã phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh (các cơ quan báo chí Trung ương đã có 1.006 tin, bài về tỉnh Thái Bình); ban hành 02 văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, 02 văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về các vấn đề còn tồn tại được nêu trên báo chí để nắm bắt và giải quyết; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3898/UBND-VX ngày 11/8/2020 về việc thực hiện quy hoạch và cung cấp thông tin cho báo chí; ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn về việc cung cấp thông tin theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; Tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Kế hoạch, 01 Thông báo phân công nhiệm vụ tuyên truyền Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam”, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII, Lễ Khởi công dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Thaco-Thái Bình. Dự thảo Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Ban hành văn bản gửi Công an huyện Kiến Xương về cung cấp nội dung tin nhắn facebook; lập danh sách thành viên tham gia Ban Chỉ đạo 35 và danh sách các trang tin điện tử thuộc thẩm quyền quản lý gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thẩm định nội dung kịch bản hoạt động giảm nghèo về thông tin; đôn đốc Báo Thái Bình thực hiện chuyên mục “Hỗ trợ người nghèo tiếp cận thông tin”.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định: Kiểm tra xác minh thông tin chủ thể đăng ký sử dụng tên miền ku888.vn. Tham gia đoàn kiểm tra giám sát hoạt động truyền thông và giảm nghèo thông tin của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Phối hợp Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện kiểm tra bức xạ điện từ trên điện bàn huyện Quỳnh phụ và Thành phố Thái Bình; Tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND các cấp; Công an nhân dân; Quản lý Thị trường tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Tổng hợp kết quả việc thi hành pháp luật về thanh tra từ 2015 đến 6/2020; Kết quả tự rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và kết quả thực hiện các kiến nghị của thanh tra bộ, ngành, Kiểm toán Nhà nước năm 2019. Trong tháng không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Tháng 9/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thiện Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 của tỉnh Thái Bình trình UBND tỉnh ban hành. Tham mưu Chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Bình 2021-2025, định hướng đến năm 2030; triển khai cập nhật thông tin cho hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Thực hiện giám sát, đánh giá nghiệm thu các gói thầu theo tiến độ năm 2020; Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực viễn thông (đặc biệt là việc thực hiện quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông). Tiếp tục theo dõi, giám sát thực hiện quy hoạch và nghiên cứu rà soát Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025. Phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực 5 thực hiện công tác kiểm soát lưu động việc sử dụng tần số trên địa bàn; Nghiệm thu 03 tác phẩm và 01 chuyên mục về giảm nghèo thông tin; Xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021; Triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX./.

 


Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.082
Hôm qua : 3.184
Tháng 10 : 99.669
Năm 2021 : 898.067