A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả hoạt động Thông tin và Truyền thông tháng 7 năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra, tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn, kết quả đạt được trên các lĩnh vực:

Về Công nghệ thông tin: Đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn triển khai sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; tham gia ý kiến đóng góp vào Bộ chỉ tiêu chi tiết của dự thảo Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030; Tổ chức 02 lớp đào tạo chuyên sâu cho cán bộ công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin: Xây dựng, trình thẩm định, phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ cập nhật, bổ sung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, phiên bản 2.0. Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết 02 nhiệm vụ: Số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử từ các sổ hộ tịch cũ, nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; Mua sắm Phần mềm quản lý trường học của Trường Đại học Thái Bình. Triển khai đóng, mở thầu, đánh giá gói thầu: Thuê thiết bị, kênh truyền, dịch vụ vận hành triển khai hệ thống Camera thông minh thực hiện giám sát giao thông, an ninh của thành phố Thái Bình và tại 5 cửa ngõ của tỉnh giai đoạn 2020-2025; Đôn đốc các nhà thầu xây dựng hệ thống LGSP, Khung Kiến trúc ICT hoàn thành các nhiệm vụ đã ký kết.

Về Bưu chính - Viễn thông: Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức chính trị-xã hội về việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước (Công văn số 3130/UBND-VX ngày 29/6/2020). Phối hợp xử lý đơn phản ánh kiến nghị của công dân về việc gửi hồ sơ TTHC qua Bưu điện tỉnh; Phối hợp với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg tại 03 đơn vị trên địa bàn tỉnh; Đề nghị Công an tỉnh, UBND các huyện, TP; các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp tăng cường công tác bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông; đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp đẩy nhanh tiến độ thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn thành phố Thái Bình. Tham gia ý kiến thẩm định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu cảng Ba Lạt, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Trình đề nghị UBND tỉnh về việc bổ sung nội dung kinh phí sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân. Đề nghị Trung tâm tần số VTĐ khu vực 5 cấp giấy phép và ngừng sử dụng tần số đối với đài truyền thanh không dây cho 07 đơn vị; Phối hợp xử lý nhiễu tần số vô tuyến điện cho Đài điện báo Thái Bình; Chuẩn bị nội dung tổ chức tập huấn tần số vô tuyến điện năm 2020.

Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các nội dung tuyên truyền đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố. Theo dõi thông tin báo chí, kết quả trong tháng các thông tin báo chí đã phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh (các cơ quan báo chí Trung ương đã có 722 tin, bài về tỉnh Thái Bình); ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về các vấn đề còn tồn tại được nêu trên báo chí để nắm bắt và giải quyết; Xây dựng, trình UBND tỉnh Kế hoạch tuyên truyền Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam”, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố hỗ trợ phổ biến “Văn hóa đọc báo giấy cho người cao tuổi”; Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh Khóa XVI về tình trạng phát tán thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.      Tổ chức 03 lớp tập huấn “Giảm nghèo về thông tin” cho gần 1.100 đại biểu là Lãnh đạo UBND huyện, thành phố phụ trách lĩnh vực văn hóa, thông tin; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; lãnh đạo và phóng viên, biên tập viên Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, công chức văn hóa cấp xã, cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025 (Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 14/7/2020).

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định: Tham gia Đoàn liên ngành phòng chống tác hại thuốc lá, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong phòng chống tác hại thuốc lá; tham gia Đoàn kiểm tra giám sát hoạt động truyền thông và giảm nghèo thông tin; Đánh giá công tác phòng chống tham năm 2019 của Sở, phối hợp Hội đồng đánh giá công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh đánh giá công tác công khai trên Cổng thông tin điện tử về phòng chống tham nhũng năm 2019. Trong tháng không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Tháng 8/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Trình UBND tỉnh phê duyệt: Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thái Bình; Đề cương và dự toán chi tiết, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Chuẩn hóa, chuyển đổi tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và chuẩn hóa quy trình cung cấp, tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 sử dụng vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về CNTT; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện: Cập nhật, bổ sung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, phiên bản 2.0; Hoàn thành các thủ tục thực hiện thuê thiết bị, kênh truyền, dịch vụ vận hành, triển khai hệ thống Camera thông minh thực hiện giám sát giao thông, an ninh của thành phố Thái Bình và tại 5 cửa ngõ của tỉnh giai đoạn 2020-2025; Tổ chức nghiệm thu các gói thầu theo tiến độ năm 2020; Tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025. Đôn đốc việc thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh; việc hạ ngầm cáp viễn thông trên tuyến phố Minh Khai. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông đối với các doanh nghiệp viễn thông. Tổ chức hội nghị phổ biến các quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho các chủ tàu cá tại địa bàn huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải; Triển khai các hoạt động tăng cường nội dung thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2020; Tuyên truyền Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam”, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII.

 


Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 601
Hôm qua : 1.625
Tháng 10 : 32.010
Năm 2020 : 387.623