A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả hoạt động Thông tin và Truyền thông quý III năm 2021

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra, tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn, kết quả đạt được trên các lĩnh vực:

Về Công nghệ thông tin: Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu tỉnh Thái Bình; Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 của tỉnh; Quy chế Quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Thái Bình. Lấy ý kiến góp ý lần 2 vào dự thảo Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Thái Bình và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2021-2026. Tổ chức đào tạo hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho cán bộ thực hiện nhập số liệu, tổng hợp, kiểm duyệt số liệu báo cáo của cơ quan nhà nước các cấp thuộc tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh về việc tiếp nhận các phần mềm phục vụ phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Đề nghị Viettel Thái Bình hỗ trợ triển khai phủ sóng Wifi tại 02 chốt kiểm soát (Cầu La Tiến và Cầu Hiệp); đề nghị các đơn vị có liên quan cử cán bộ tham gia Tổ biên tập cung cấp thông tin hệ thống tổng đài thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thực hiện biên tập cung cấp thông tin cho hệ thống tổng đài; triển khai giải pháp báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trực tuyến tại các tổ chức, doanh nghiệp. Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: Xây dựng Phần mềm tổng hợp quyết toán các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Hoàn thành tham mưu triển khai thuê hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, nhiệm vụ chuyển đổi, chuẩn hóa 06 Đồ án Quy hoạch vùng để tích hợp lên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; đôn đốc tiến độ xây dựng ứng dụng và cung cấp dữ liệu mở (Open Data) tỉnh Thái Bình, triển khai các nhiệm vụ của đề án chuyển đổi IPv4 sang IPv6 tỉnh Thái Bình năm 2021.

Về Bưu chính - Viễn thông: Kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ tại 10 điểm Bưu điện văn hóa xã. Triển khai Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội. Chỉ đạo các doanh nghiệp nhắn tin nghiệp vụ tới thuê bao phục vụ công tác phòng, chống dịch covid-19; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cuộc diễn tập PCTT&TKCN tại huyện Quỳnh Phụ năm 2021. Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc và cung cấp hàng hóa thiết yếu trong phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo doanh nghiệp đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu vực cách ly tập trung, cơ sở y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai lắp đặt điện thoại cố định tại phòng họp trực tuyến của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị thống nhất nội dung thi công hạ ngầm cáp viễn thông đồng bộ với hạ ngầm lưới điện hạ thế 400V trên địa bàn Thành phố, thuộc dự án KFW3 của ngành Điện lực; Giải quyết đề nghị của Viễn thông Thái Bình liên quan đến việc xây dựng công trình BTS tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy. Tham gia ý kiến thẩm định 04 hồ sơ đồ án quy hoạch, dự án đầu tư về lĩnh vực viễn thông. Tham mưu xác nhận dịch vụ viễn thông công ích: Xác nhận lại danh sách 36 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng hỗ trợ đối với dịch vụ điện thoại cố định mặt đất trả sau và dịch vụ thông tin di động mặt đất trả sau cho Viettel Thái Bình; Xác nhận danh sách các trường học, bệnh viện, UBND xã (189 đơn vị -VNPT Thái Bình; 566 đơn vị- Viettel Thái Bình) đã được hỗ trợ VTCI đến năm 2020 đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định trả sau, đề nghị được tiếp tục gia hạn chính sách viễn thông công ích từ tháng 01/2021. Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V kiểm tra định kỳ việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tần số đối với 05 đơn vị, yêu cầu các xã khắc phục tồn tại sử dụng sai tần số vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây; Tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện chuyển đổi đài TTKD hoạt động trong băng tần 87-108 MHz sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.

Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Theo dõi thông tin báo chí, kết quả trong quý các thông tin báo chí đã phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh (các cơ quan báo chí Trung ương đã có 3.227 tin, bài về tỉnh Thái Bình); đã ban hành 12 văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về các vấn đề còn tồn tại được nêu trên báo chí để nắm bắt và giải quyết. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/7/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Thực hiện thỏa thuận hợp tác tuyên truyền giữa Báo VietNamNet và tỉnh Thái Bình năm 2021. Phối hợp Trung tâm Truyền hình Thông tấn (TTXVN) thực hiện phim tài liệu ''Thái Bình - Điểm đến của nhà đầu tư''. Quyết định thành lập Tổ truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình; Sở đã ban hành 01 Kế hoạch, 02 Công văn chỉ đạo về công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các nội dung tuyên truyền đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất bản, in và phát hành lịch. Quản lý, đọc và kiểm tra lưu chiểu 17 tài liệu không kinh doanh (466 trang).

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định: Tiến hành 03 cuộc thanh tra, kiểm tra về các nội dung: Việc chấp hành các quy định về lắp đặt, quản lý và vận hành công trình hạ tầng viễn thông; mạng cáp ngoại vi; quản lý thuê bao di động trả trước và nghĩa vụ doanh nghiệp trong quản lý đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn; Việc đưa thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội; Quảng cáo số điện thoại sai quy định. Với số tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra là 26. Đã ban hành 22 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 32 triệu đồng. Trong quý không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Quý IV/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ ban hành Nghị quyết chuyển đổi số tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Tổ chức nghiệm thu xây dựng ứng dụng và cung cấp dữ liệu mở (Open Data) tỉnh Thái Bình, triển khai các nhiệm vụ của đề án chuyển đổi IPv4 sang IPv6 tỉnh Thái Bình; Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch phát triển viễn thông năm 2021 đối với các doanh nghiệp viễn thông. Theo dõi, giám sát việc hạ ngầm cáp viễn thông đồng bộ với ngành điện; Đánh giá việc triển khai chuyển đổi đài TTKD hoạt động trong băng tần 87-108 MHz sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT theo Công văn số 3037/UBND-KT ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh; Phối hợp với Trung tâm Truyền hình thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) thực hiện phim tài liệu 15 phút với chủ đề “Thái Bình - Điểm đến của các nhà đầu tư”; Phối hợp với Báo VietNamNet thực hiện thoả thuận hợp tác tuyên truyền về tỉnh Thái Bình giữa  Báo VietNamNet và tỉnh Thái Bình; Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2026, kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2021./.


Tác giả: Thanh Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.013
Hôm qua : 2.251
Tháng 08 : 34.710
Năm 2022 : 481.170