A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả hoạt động Thông tin và Truyền thông quý III năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra, tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn, kết quả đạt được trên các lĩnh vực:

Về Công nghệ thông tin: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 27/8/2020); Tổ chức 02 lớp đào tạo chuyên sâu cho cán bộ công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch năm 2021 của tỉnh Thái Bình; Rà soát, chuẩn hóa biểu mẫu báo cáo để đưa lên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Cập nhật tiêu chí chấm điểm cho phần mềm đánh giá Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã; Đề xuất đơn vị, nội dung thực hiện chương trình thí điểm chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông; Triển khai các nhiệm vụ, dự án dùng chung của tỉnh đảm bảo đúng tiến độ: Lập Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thái Bình; Cập nhật, bổ sung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình phiên bản 2.0; Nâng cấp hệ thống Mạng văn phòng thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; Thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa và tích hợp vào hệ thống quản lý CSDL dùng chung của tỉnh; Thuê thiết bị kênh truyền dịch vụ vận hành triển khai hệ thống Camera thông minh thực hiện giám sát giao thông an ninh của Thành phố Thái Bình và tại 5 cửa ngõ của tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Về Bưu chính - Viễn thông: Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức chính trị-xã hội về việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước. Phối hợp xử lý đơn phản ánh kiến nghị của công dân về việc gửi hồ sơ TTHC qua Bưu điện tỉnh; Phối hợp với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg tại 03 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp bưu chính triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn thành phố, phối hợp hạ ngầm cáp viễn thông đồng bộ với hạ ngầm mạng lưới điện hạ thế 400KV, kiểm tra, xử lý việc lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông; Tham gia ý kiến thẩm định 02 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng. Hướng dẫn thực hiện chương trình viễn thông công ích đến năm 2020 đối với dịch vụ internet băng rộng cố định trả sau; xác nhận danh sách hưởng hỗ trợ đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định trả sau cho Viettel Thái Bình. Hướng dẫn, thẩm định tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông đối với các xã mới hình thành sau khi sáp nhập; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện chuyển đổi đài TTKD hoạt động trong băng tần 87-108 Mhz. Đề nghị Cục Tần số vô tuyến điện cho phép 08 đài hoạt động trong băng tần 87-108 Mhz có giấy phép sử dụng tần số hết hạn trong năm 2020 được tiếp tục hoạt động đến khi hoàn thiện việc chuyển đổi thiết bị; Đề nghị Trung tâm tần số VTĐ khu vực 5 cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài TTKD cho 32 đơn vị và ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài TTKD cho 38 đơn vị. Tổ chức hội nghị phổ biến các quy định về tần số vô tuyến điện và quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá cho ngư dân tại 02 huyện Thái Thụy và Tiền Hải.

Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản về việc thực hiện quy hoạch và cung cấp thông tin cho báo chí; Sở đã ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về việc cung cấp thông tin theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Thực hiện tốt công tác theo dõi báo chí, trong quý, các thông tin báo chí đã phản ánh kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực đặc biệt về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, công tác phòng trừ sâu bệnh lúa mùa, triển khai nhiệm vụ năm học mới, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025 (Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 14/7/2020); dự thảo, trình UBND tỉnh Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2021; Tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Kế hoạch, 01 Thông báo phân công nhiệm vụ tuyên truyền Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với nông dân Việt Nam”, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII, Lễ Khởi công dự án đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Thaco-Thái Bình; Ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, chuẩn bị các điều kiện hoạt động của Trung tâm báo chí tại Đại hội; Kế hoạch tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, phối hợp với Báo Thái Bình cung cấp dịch vụ sản xuất chuyên mục “Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công trực tuyến"; Triển khai tổ chức 03 lớp tập huấn “Giảm nghèo về thông tin” cho gần 1.100 đại biểu.

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19: Ban hành văn bản về việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng ”Khẩu trang điện tử” Bluezone trên điện thoại thông minh; Cung cấp đầu mối hỗ trợ khai thác hệ thống Bluezone trong truy vết người có tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2; Phân công nhiệm vụ đến từng cá nhân, đơn vị thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh. Tổng hợp, thống kê số lượng người đã cài đặt ứng dụng “Khẩu trang điện tử” Bluezone. Kết quả, tính đến ngày 13/9/2020 đã có 241.833 thuê bao di động trong toàn tỉnh cài đặt ứng dụng Bluezone (chiếm 13% dân số của tỉnh, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về số lượng thuê bao di động cài đặt ứng dụng Bluezone).

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định: Tiến hành 01 cuộc kiểm tra về việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Kiểm tra xác minh thông tin chủ thể đăng ký sử dụng tên miền ku888.vn; Tham gia Đoàn liên ngành phòng chống tác hại thuốc lá, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong phòng chống tác hại thuốc lá; tham gia Đoàn kiểm tra giám sát hoạt động truyền thông và giảm nghèo thông tin. Phối hợp Trung tâm kiểm soát tần số vô tuyến điện kiểm tra bức xạ điện từ trên điện bàn huyện Quỳnh phụ và Thành phố Thái Bình; Tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền phổ biến các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND các cấp; Công an nhân dân; Quản lý Thị trường tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Trong quý không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Quý IV/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu triển khai đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước; Đánh giá Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã năm 2020; Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về số hóa kết quả thủ tục hành chính của tỉnh Thái Bình; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, dự án về công nghệ thông tin năm 2020; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025; đôn đốc, giám sát việc thu gom, chỉnh trang, hạ ngầm cáp viễn thông; Tiếp tục theo dõi báo chí viết về tỉnh; theo dõi thông tin trên mạng xã hội để tham mưu chỉ đạo, định hướng kịp thời; Triển khai các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm./.

 


Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.120
Hôm qua : 3.184
Tháng 10 : 99.707
Năm 2021 : 898.105