A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả hoạt động Thông tin và Truyền thông quý III năm 2019

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra, tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn, kết quả đạt được trên các lĩnh vực:

Về Công nghệ thông tin: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình (Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 30/8/2019), Quyết định của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2020. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký danh mục và xây dựng trình UBND tỉnh Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan năm 2020; Báo cáo xin chủ trương triển khai các nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2025. Báo cáo đánh giá xếp hạng ICT Index của tỉnh Thái Bình năm 2019, tham mưu phương hướng cải thiện chỉ số xếp hạng ICT Index của tỉnh năm 2020; Phối hợp với Cục Tin học hóa để triển khai kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch; cung cấp thông tin lập đề án Hoàn thiện CSDL tài nguyên và môi trường, kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, CSDL của các địa phương, các bộ, ngành; Đề xuất triển khai thí điểm Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc tại tỉnh Thái Bình; Ban hành Kế hoạch số 33/KH-STTTT ngày 04/7/2019 về thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020. Tổ chức triển khai thực hiện các gói thầu thuộc dự án Đầu tư hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, các nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu bằng nguồn vốn sự nghiệp năm 2019; Tiếp tục đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân để thực hiện dịch vụ công của kho bạc; hướng dẫn bàn giao sim PKI để ký số trên thiết bị di động. Công tác thẩm định các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định, đã thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án: Nâng cấp và triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Bình, thẩm định đề cương và dự toán chi tiết hạng mục: “Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Thái Bình”.

Đảm bảo hoạt động an toàn và thông suốt đối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các cổng thành phần; hệ thống Mạng văn phòng liên thông, Mạng hành chính công và các hệ thống phần mềm chuyên ngành khác; Cập nhật kịp thời thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (987 tin, bài), Bảng tin điện tử công cộng của tỉnh (47 video, khẩu hiệu).

Về Bưu chính - Viễn thông: Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bưu chính đối với 13 đơn vị; Ban hành văn bản về việc thay đổi vị trí và loại cột thu phát sóng di động phát triển theo quy hoạch năm 2019, trả lời đề nghị của các cơ quan về việc triển khai xây dựng cột ăng ten thu phát sóng di động của các doanh nghiệp viễn thông; Phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện Khu vực V tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện năm 2019; kiểm tra 09 đơn vị sử dụng tần số, kiểm soát lưu động đối với các đơn vị sử dụng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây cho 5 đơn vị.

Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Hàng tháng, Sở đã ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các nội dung tuyên truyền đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố. Theo dõi thông tin báo chí, trong quý các thông tin báo chí đã phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh (các cơ quan báo chí Trung ương đã có 2.165 tin, bài về tỉnh Thái Bình); ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về các vấn đề còn tồn tại được nêu trên báo chí để nắm bắt và giải quyết; hướng dẫn về làm việc và cung cấp thông tin với phóng viên, nhà báo; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Thái Bình (Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019). Trình UBND tỉnh ban hành Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình; quy định về nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang thông tin điện tử sử dụng ngân sách nhà nước; Văn bản chỉ đạo việc triển khai Quy hoạch quản lý và phát triển báo chí đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Tổ chức 02 lớp tập huấn giảm nghèo về thông tin cho gần 1.500 cán bộ văn hóa thông tin, đài truyền thanh cơ sở, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị ký kết hợp đồng nội dung về giảm nghèo thông tin năm 2019; Tổ chức Hội nghị thí điểm hoạt động đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ mới; Ban hành Kế hoạch tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam năm 2020, Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in trên địa bàn tỉnh, Văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn về việc về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động của trang/cổng thông tin điện tử;

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định: Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định về xây dựng, lắp đặt, quản lý, vận hành trạm BTS đối với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, đã kiểm tra thực tế 93 trạm của 3 doanh nghiệp. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, kinh doanh, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng, các hoạt động truyền thông về giảm nghèo năm 2019; Tham gia Đoàn liên ngành 389 của tỉnh thanh tra hoạt động in, phát hành, thiết bị trường học, hoạt động tín dụng. Trong quý không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Trong quý IV/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu UBND tỉnh ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển về thông tin và truyền thông với Bộ TTTT; Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo về công nghệ thông tin cho cán bộ các cơ quan, đơn vị; Tham mưu triển khai hệ thống phòng họp không giấy tờ; xây dựng các nội dung của thành phố thông minh tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện các nội dung của dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin năm 201; Tham mưu ban hành Kế hoạch chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện việc chuyển đổi. Kiểm tra hoạt động chuyển mạng giữ số đối với các doanh nghiệp viễn thông. Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019; Tham mưu quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025; Phối hợp với Đài PTTH Thái Bình, Báo Thái Bình thực hiện hoạt động tăng cường nội dung thông tin; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in, xây dựng kế hoạch kiểm tra lĩnh vực thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: sotttt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.203
Hôm qua : 1.681
Tháng 11 : 37.313
Năm 2020 : 441.183