A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả hoạt động Thông tin và Truyền thông quý II năm 2021

Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra, tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn, kết quả đạt được trên các lĩnh vực:

Về Công nghệ thông tin: Xây dựng, trình UBND tỉnh văn bản quy phạm pháp luật: Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu tỉnh Thái Bình; Xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021; đảm bảo cơ sở hạ tầng thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung; tiếp nhận hệ thống phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19; triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức triển khai các nội dung thí điểm chuyển đổi số, xây dựng xã thông minh tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương. Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị cài đặt phần mềm BKAV endpoint, tường lửa. Thẩm định đề cương và dự toán chi tiết 04 nhiệm vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin cho các đơn vị.

Về Bưu chính - Viễn thông: Tham mưu triển khai mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. Ban hành văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng chống dịch Covid -19, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021, công tác PCTT&TKCN năm 2021 của tỉnh. Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông nhắn tin nghiệp vụ tới các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch dùng chung cơ sở hạ tầng năm 2021; phối hợp hạ ngầm cáp viễn thông trên các tuyến phố thuộc dự án KFW3 của Công ty Điện lực Thái Bình. Tham gia ý kiến thẩm định đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1: 2.000 khu bến cảng Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị làm thủ tục cấp mới, gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, đề nghị Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V gia hạn giấy phép cho 04 đơn vị. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện chuyển đổi đài TTKD hoạt động trong băng tần 87-108 Mhz sang đài truyền thanh ứng dụng CNTT-viễn thông.

Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Theo dõi thông tin báo chí, kết quả trong tháng các thông tin báo chí đã phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh (các cơ quan báo chí Trung ương đã có 2.308 tin, bài về tỉnh Thái Bình); ban hành 11 văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về các vấn đề còn tồn tại được nêu trên báo chí để nắm bắt và giải quyết. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021; văn bản chỉ đạo về việc thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; Sở ban hành 02 kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ (Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm, Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2021). Triển khai các nhiệm vụ phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (in 40.000 tài liệu tuyên truyền, ban hành kế hoạch và kiểm tra công tác tuyên truyền, theo dõi thông tin về bầu cử). Tổ chức thành công Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2021 tỉnh Thái Bình từ ngày 16/4/2021 đến ngày 18/4/2021. Kết quả, đã có 11 đơn vị tham gia với gần 100.000 bản sách được trưng bày và bán, tặng hơn 400 cuốn sách cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu; thu hút hàng nghìn người đến tham quan mua sách. Quản lý, đọc lưu chiểu 07 tài liệu không kinh doanh (1.302 trang). Ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các nội dung tuyên truyền hàng tháng đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố, chỉ đạo đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử cấp xã. Tham mưu UBND tỉnh về đề nghị của Báo VietNamNet hợp tác truyền thông với tỉnh Thái Bình. Đề nghị Trung tâm Truyền hình thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) xây dựng kịch bản, dự toán phim tài liệu 15 phút quảng bá về tỉnh Thái Bình.

Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định: Tiến hành kiểm tra rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động báo chí của các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, phát hiện một số phóng viên thường trú văn phòng đại diện sử dụng thẻ nhà báo đã hết hạn sử dụng, chưa kịp thời đổi thẻ. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý đại lý Internet, điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ: 11 Đại lý; xử phạt 01 đại lý tổng số tiền: 2 triệu đồng chẵn. Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong thiết lập mạng viễn thông dùng riêng tại 04 đơn vị; Kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại 04 đơn vị, kịp thời chấn chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn theo đúng yêu cầu và chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Trong quý đã tiếp nhận 01 đơn phản ánh, do Thanh tra Bộ chuyển đến, vụ việc đang được xử lý.

Quý III/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án Chuyển đổi số tỉnh Thái Bình; Xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Tiếp tục thực hiện gói thầu Chuyển đổi, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu để tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; triển khai thuê hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và các nội dung chuyển đổi số cho xã Hồng Thái, Kiến Xương. Phối hợp kiểm tra, đánh giá an toàn công trình cột thu phát sóng thông tin di động của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn; Phối hợp tổ chức hội thảo về việc quảng bá hình ảnh tên miền .vn và các dịch vụ công nghệ thông tin đến cộng đồng; Kiểm tra định kỳ việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tần số đối với 05 đơn vị. Tham mưu UBND tỉnh triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 12/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí truyền thông. Phối hợp với Trung tâm Truyền hình thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) thực hiện phim tài liệu 15 phút với chủ đề “Thái Bình - Điểm đến của các nhà đầu tư”; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc in lịch./.


Tác giả: Thanh Bình
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.122
Hôm qua : 1.425
Tháng 09 : 49.966
Năm 2023 : 453.895