A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả hoạt động Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm 2020

6 tháng đầu năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra, tiếp tục tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực

Về Công nghệ thông tin: Tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo của tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng đô thị thông minh; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy và quy định gửi, nhận văn bản điện tử của cơ quan nhà nước các cấp thuộc tỉnh; văn bản sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các hoạt động giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước các cấp của tỉnh Thái Bình; Tham mưu triển khai thí điểm các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh; triển khai thí điểm Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; triển khai thử nghiệm Cổng thông tin điện tử đến cấp xã; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT triển khai họp trực tuyến, làm việc trực tuyến trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Triển khai các nhiệm vụ, dự án dùng chung của tỉnh: Lập Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thái Bình; Nâng cấp hệ thống Mạng văn phòng thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; Thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa và tích hợp vào hệ thống quản lý CSDL dùng chung của tỉnh; Thuê thiết bị kênh truyền dịch vụ vận hành triển khai hệ thống Camera thông minh thực hiện giám sát giao thông an ninh của Thành phố Thái Bình và tại 5 cửa ngõ của tỉnh giai đoạn 2020-2025; Đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Về Bưu chính - Viễn thông: Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông thực hiện các phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin liên lạc đặc biệt trong dịp tết nguyên đán Canh Tý, đảm bảo thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Triển khai 08 văn bản quy phạm của Bộ Thông tin và Truyền thông tới các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh; Lập đề án chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 tỉnh Thái Bình; đã hoàn thiện dự thảo và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 01/6/2020; Thực hiện thẩm định Hồ sơ dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động của Tập đoàn BCVT Việt Nam tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy và xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải; Tham mưu giải quyết đề nghị của các doanh nghiệp viễn thông về việc phát triển hạ tầng viễn thông; Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông tại các tuyến đường, phố thuộc địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thái Bình năm 2020; Hướng dẫn thủ tục, đề nghị Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V cấp mới giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây cho 07 đơn vị.

Số điểm phục vụ bưu chính đạt 330 điểm (tăng 16 điểm, bán kính phục vụ đạt 1,22km/điểm); Tổng số thuê bao điện thoại đạt 1.414.523 thuê bao (giảm 17.400 thuê bao, mật độ đạt 74,79 thuê bao/100 dân); Thuê bao internet cố định đạt 231.044 thuê bao (tăng 36.000 thuê bao) so với cùng kỳ năm 2019.

Về Thông tin - Báo chí - Xuất bản: Ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thành phố đề nghị chỉ đạo nội dung tuyên truyền hàng tháng đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố. Kết quả, các thông tin báo chí đã phản ánh được toàn diện tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền một số hoạt động nổi bật: Hoạt động vui xuân đón tết Canh Tý 2020 của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm; Công tác phòng, chống dịch Covid-19; ...Theo dõi thông tin báo chí viết về Thái Bình, ban hành 12 văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về các vấn đề còn tồn tại được nêu trên báo chí để nắm bắt và giải quyết; Phối hợp với Kênh Truyền hình đối ngoại (VTV4) - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện 03 phóng sự và 01 Chương trình tọa đàm phát trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Tiểu ban tuyên truyền 10 năm Ngày thành lập tỉnh và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 25/2/2020 về  hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020; Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2020; thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh; Dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 – 2025”, xin ý kiến các sở, ngành liên quan, trình UBND tỉnh trong tháng 6/2020; Công tác quản lý, đọc và kiểm tra lưu chiểu xuất bản phẩm cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đã nhận và đọc kiểm tra nội dung của gần 1.000 trang xuất bản phẩm, qua đó đã phát hiện và nhắc nhở một số đơn vị có vi phạm.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Đã tiến hành 04 cuộc thanh tra, kiểm tra về các nội dung: Việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh phát hành xuất bản phẩm, lịch Bloc 2020; Việc chấp hành các quy định pháp luật trong kinh doanh Đại lý Internet - điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng; Việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động bưu chính chuyển phát; Việc chấp hành quy định về sử dụng dấu hợp quy và chứng nhận kiểm định sản phẩm công nghệ thông tin và viễn thông trên địa bàn. Kết quả đã phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 02 trường hợp với tổng số tiền là 8 triệu đồng; Ban hành Kế hoạch số 08/KH-STTTT ngày 07/02/2020 về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020. Tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Phối hợp với Cục thuế tỉnh tuyên truyền về chính sách thuế. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy định, đầu năm không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh.

Sáu tháng cuối năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực công nghệ thông tin: Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thái Bình; Hoàn thiện việc nâng cấp hệ thống Mạng văn phòng thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; Chuyển đổi, chuẩn hóa và tích hợp vào hệ thống quản lý CSDL dùng chung của tỉnh; Thuê thiết bị kênh truyền dịch vụ vận hành triển khai hệ thống Camera thông minh thực hiện giám sát giao thông an ninh của Thành phố Thái Bình và tại 5 cửa ngõ của tỉnh giai đoạn 2020-2025; Tổ chức thực hiện gói thầu: Tạo lập, chuẩn hóa, chuyển đổi một số CSDL chuyên ngành của tỉnh sử dụng vốn của chương trình mục tiêu quốc gia về CNTT; Giám sát, đôn đốc nhà thầu thực hiện xây dựng hệ thống LGSP của tỉnh hoàn thành kết nối đến các hệ thống CNTT dùng chung của tỉnh; Tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu cho cán bộ công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị; Tham mưu tổng hợp, đánh giá xếp hạng Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã; xếp hạng ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh năm 2020; Tham mưu chính thức triển khai hệ thống Cổng thông tin điện tử đến cấp xã; triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh Thái Bình.

Về lĩnh vực bưu chính, viễn thông: Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi IP4 sang Ipv6 tỉnh Thái Bình; Tiếp tục theo dõi, giám sát thực hiện quy hoạch và nghiên cứu rà soát Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025; Phối hợp với Trung tân Tần số Khu vực V thực hiện công tác kiểm soát lưu động và kiểm tra định kỳ về tần số; Tuyên truyền, phổ biến các quy định về tần số vô tuyến điện; Đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông đồng bộ với dự án KFW3 của ngành điện trên địa bàn Thành phố Thái Bình.

Về lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản: Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 – 2025; Triển khai hoạt động “Tăng cường nội dung thông tin” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Triển khai nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Về công tác thanh tra: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội và thiết lập mạng viễn thông dùng riêng trên địa bàn tỉnh./.


Tác giả: Thanh Bình
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.403
Hôm qua : 1.390
Tháng 10 : 48.256
Năm 2020 : 403.869