A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch văn thư, lưu trữ năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 15/3/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-STTTT về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ Sở Thông tin và Truyền thông năm 2021.

 

Theo đó, kế hoạch có mục tiêu chung nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; phát huy vài trò của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động của cơ quan. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ.

Kế hoạch đưa ra 05 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Sắp xếp tổ chức bộ máy về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật; Áp dụng thực hiện hệ thống văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về: Soạn thảo văn bản và ban hành văn bản; quản lý văn bản, lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật; Hoàn thiện Hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan, đảm bảo lập hồ sơ điện tử trên hệ thống và nộp hồ sơ điện tử vào Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; Thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ, nộp lưu tài liệu và tích hợp dữ liệu theo lộ trình quu định tại Quyết định số 458/QĐ-TTg; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về văn thư, lưu trữ điện tử của cơ quan, tổ chức trong bối cảnh thực thi Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ. Thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ; đưa nội dung việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan theo quy định hiện hành là một trong những tiêu chí để đánh giá và phân loại công chức, viên chức cuối năm; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; Bố trí kho lưu trữ và các trang thiết bị bảo quản an toàn tài liệu theo quy định.

Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Nội vụ theo quy định; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông nâng cấp, hoàn thiện hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông đáp ứng các yêu cầu tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; Thông tư số 02/2019/TT-BNV đảm bảo thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ; tổ chức sử dụng hồ sơ điện tử trên hệ thống và giải pháp tích hợp, kết nối liên thông để trích xuất nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; Trưởng các đơn vị thuộc Sở căn cứ nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế tại đơn vị chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định; Tất cả các văn bản đi thực hiện trình ký số trên Mạng văn phòng điện tử (trừ trường hợp đặc biệt phải xin ý kiến và được Giám đốc Sở đồng ý); Các văn bản đến phải được số hóa và xử lý trên môi trường mạng; Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ; Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng kho lưu trữ đủ diện tích và các điều kiện bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu.


Tác giả: Đinh Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.593
Hôm qua : 2.104
Tháng 06 : 30.945
Năm 2024 : 326.223