A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày 19/01/2023 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ năm 2023

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Đồng thời, tiến hành khảo sát thực tiễn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông và kiến nghị các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; qua đó nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để bảo đảm về nguồn nhân lực, kinh phí, các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các điều kiện khác nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành (tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết; tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy định chi tiết với văn bản được quy định chi tiết; tính khả thi của văn bản); tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn lực cho thi hành pháp luật; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất đảm bảo cho thi hành pháp luật); Tình hình tuân thủ pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân)…

Ngoài ra còn có hoạt động xây dựng báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và thực hiện đánh giá, chấm điểm chỉ số TDTHPL theo Quyết định số 10/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ số theo dõi thi hành pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

         


Tác giả: Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.717
Hôm qua : 2.959
Tháng 04 : 44.574
Năm 2024 : 223.168