A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 27/6/2023 Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn Đảng bộ.

Tới dự Hội nghị có đ.c  Nguyễn Thị Kim Duyên – Ủy viên Ban thường vụ, ; Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đ.c Đỗ Như Lâm – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

 

6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao quản lý nhà nước về thông tin truyền thông trên các lĩnh vực, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác kiểm tra giám sát, công tác xây dựng cơ quan và lãnh đạo các đoàn thể được Đảng uỷ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, nền nếp, có hiệu quả.

Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được theo chỉ tiêu hàng năm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025. 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng; đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, giữ vững đoàn kết nội bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy đã được kiện toàn, nâng cao năng lực, vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên được chăm lo nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Hàng năm, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Công tác sinh hoạt đảng đi vào nề nếp, nội dung thiết thực, thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt và hoạt động của Đảng.

 

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm. Các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, nội dung tuyên truyền phản ánh khá đầy đủ kịp thời mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, tăng cường đưa chủ trương, đường lối, chính sách đến mọi người dân. Hạ tầng thông tin liên lạc được nâng cao và chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, đảm bảo thông suốt, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và nhu cầu thông tin của nhân dân, góp phần đắc lực đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trong tỉnh được đẩy mạnh. 100% cơ quan nhà nước đã sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông trong điều hành công việc.

Với những kết quả đã đạt được, trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông luôn được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đánh giá hằng năm là Đảng bộ hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ. Cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông được nhận Cờ thi đua của Chính phủ về thành tích dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2022; 09 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích trong các phong trào thi đua hằng năm và chuyên đề.

Tại Hội nghị, một số đồng chí đảng viên, bí thư chi bộ đã phát biểu, làm rõ những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời để xuất phương hướng, nhiệm vụ nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ.c Đỗ Như Lâm – Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả nổi bật Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ. Để thực hiện tốt công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2023 và nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025 đồng chí Bí thư Đảng uỷ yêu cầu đảng viên trong toàn đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngừng nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị cần tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về dữ liệu mở tỉnh Thái Bình; Kế hoạch truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ dự án về công nghệ thông tin đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; tham mưu chuyển đổi đài truyền thanh không dây hoạt động trong băng tần 87-108 MHz sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tần số, tuyên truyền phổ biến quy định về tần số. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch triển khai thông báo địa chỉ số tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Triển khai việc giao doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện nhiệm vụ: hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

         Triển khai việc phối hợp với một số cơ quan báo chí thực hiện các hoạt động truyền thông, đối ngoại về tỉnh Thái Bình (Truyền hình VOV, báo Công thương, Tạp chí Việt Nam hội nhập). Kiểm tra việc phát hành lịch Bloc năm 2024, việc phát hành sách giáo khoa, việc chấp hành các quy định pháp luật và chuyên ngành trong hoạt động in và phát hành của các cơ sở in, phát hành trên địa bàn; Kiểm tra thường xuyên hàng tháng theo lĩnh vực quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Theo dõi, xử lý kịp thời đối với các báo, tạp chí hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích, bài viết không đúng sự thật và các quy định trong quản lý báo chí.

Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục sinh hoạt chính trị học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững”; Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nâng cao ý thức cảnh giác đấu tranh có hiệu quả với âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động. Tuyên truyền và thực hiện tốt các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của ngành. Thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan đối với hoạt động của Đảng bộ và cơ quan. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và công tác quản lý đảng viên; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; đánh giá, quản lý và sử dụng cán bộ…

                                                         


Tác giả: Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.096
Hôm qua : 3.305
Tháng 07 : 52.174
Năm 2024 : 393.675