A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Cụm thi đua số 3 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 vừa ban hành Văn bản về việc phát động thi đua năm 2022.

Theo đó, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 đề nghị các đơn vị trong cụm là Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh: Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên; Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam tổ chức phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước năm 2022 đến tất cả các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng cơ quan với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Cụ thể, các đơn vị cần tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 34 ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 73 ngày 25/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, vận động công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan năm 2022; tổ chức thi đua theo chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đổi mới hình thức tổ chức các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Toàn ngành Thông tin và Truyền thông thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển bền vững”.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Thông tin và Truyền thông đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Kết hợp việc phát động các phong trào thi đua thường xuyên với việc phát động phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề phù hợp thực tế từng địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm đối với công tác thi đua, khen thưởng trong toàn cơ đơn vị. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức và chỉ đạo các phong trào thi đua, nhằm bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.


Tác giả: Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 365
Hôm qua : 1.615
Tháng 12 : 11.973
Năm 2022 : 697.497