A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021

Ngày 23/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021.

Theo đó, kế hoạch nhằm xây dựng hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Báo chí, Xuất bản. Tổ chức triển khai thi hành và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn các quy định mới ban hành về xử lý vi phạm hành chính cũng như các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Kế hoạch đưa ra 04 nhiệm vụ chính, các hoạt động cụ thể, đơn vị thực hiện và thời gian thực hiện chi tiết đối với mỗi nhiệm vụ.

Giao cho Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai, thực hiện; Chủ trì, phối hợp, đôn đốc Thanh tra Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch được giao, thống kê báo cáo tình hình triển khai.

Thanh tra Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; Gửi Vụ Pháp chế các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngay sau khi được người có thẩm quyền ký ban hành; Thống kê, báo cáo kết quả gửi Vụ Pháp chế trước ngày 10/7/2021 và 31/12/2021.

Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Tần số vô tuyến điện, Công nghệ thông tin và giao dịch điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động Báo chí, Xuất bản; Chủ trì xây dựng tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành, các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực và các Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác kiểm tra, điều tra, khảo sát theo thẩm quyền để báo cáo, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các quy định; Thống kê, báo cáo và kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Kinh phí thực hiện được chi từ nguồn kinh phí của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm bố trí kinh phí và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Tác giả: Đinh Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.539
Hôm qua : 2.104
Tháng 06 : 30.891
Năm 2024 : 326.169