A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng cục Thống kê về công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê

Ngày 29/7/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng cục Thống kê đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp số 1290/QCPH-BTTTT-TCKT về công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quy chế được ban hành nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, bảo đảm tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê; sử dụng hiệu quả nguồn lực của hai Cơ quan đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành; thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam theo từng giai đoạn.

Các nội dung phối hợp công tác thống kê bao gồm: Xây dựng văn bản pháp lý: chương trình, kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; Xây dựng hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo, danh mục các cuộc điều tra thống kê và bảng phân loại thống kê thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Phối hợp thu thập dữ liệu: Xây dựng phương án điều tra các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do hai Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện; Triển khai, thực hiện các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông do hai Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện; Xây dựng giải pháp và triển khai thực hiện việc thu thập dữ liệu hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê; Phổ biến thông tin thống kê liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác như Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thống kê, tổ chức hội thảo, phổ biến, tập huấn hệ thống chỉ tiêu, chế độ báo cáo và bảng phân loại thống kê, tuyên truyền và phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực thống kê cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan; Tư vấn việc lựa chọn công nghệ, giải pháp, định hướng về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động thống kê; Phối hợp triển khai, thực hiện hoạt động khác liên quan đến công tác thống kê khi có yêu cầu giữa hai cơ quan.

Các dữ liệu và thông tin thống kê được chia sẻ bao gồm: Thông tin, dữ liệu thống kê do Tổng cục Thống kê cung cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông; Thông tin, dữ liệu thống kê do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp cho Tổng cục Thống kê; 

Việc chia sẻ được thực hiện thông qua các phương thức: Cung cấp bằng văn bản, tệp dữ liệu qua thư điện tử công vụ của đơn vị được giao là đầu mối của hai cơ quan; Cung cấp tại các buổi họp, thảo luận, phối hợp làm việc giữa hai cơ quan; Thông qua kết nối cơ sở dữ liệu giữa hai cơ quan. Đơn vị thực hiện chức năng đầu mối phối hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông Vụ Kế hoạch - Tài chính; của Tổng cục Thống kê Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.

Bộ Thông tin và Truyền thông  và Tổng cục Thống kê cũng khuyến khích các Sở Thông tin và Truyền thông và Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Quy chế phối hợp về công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê tại địa phương.


Tác giả: Lan Anh
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 990
Hôm qua : 3.184
Tháng 10 : 99.577
Năm 2021 : 897.975