A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành kế hoạch phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Thái Bình năm 2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công văn số 2816/UBND-TH ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-STTTTngày 26/7/2019 về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông Thái Bình năm 2020.

Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019 của ngành có thể thấy ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các dịch vụ bưu chính ngày càng đa dạng, hạ tầng viễn thông ngày càng hoàn thiện và hiện đại, doanh thu ổn định.

 Về Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra như:Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng vượt chỉ tiêu cấp tỉnh 50%, cấp huyện 40%, cấp xã 20%; Tỷ lệ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 43,81% vượt chỉ tiêu 40%, chỉ tiêu triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến đến 100% UBND các xã, phường, thị trấn đã đạt kế hoạch.

Công tác an toàn, an ninh thông tin mạng đang được quan tâm và đạt hiệu quả cao. Các phương án, biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng được triển khai nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh và các cơ quan nhà nước. Trung tâm Điều hành an toàn, an ninh thông tin mạng của tỉnh (SOC) được triển khai và đi vào hoạt động. Công tác diễn tập ứng phó sự cố an toàn thông tin được triển khai hàng năm theo kế hoạch. Trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

Hoạt động báo chí trong tỉnh tiếp tục theo đúng tôn chỉ, mục đích. Các cơ quan báo chí đã và đang thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới đông đảo người dân trong tỉnh. Hình thức cung cấp thông tin của các cơ quan báo chí ngày càng đa dạng, nội dung thông tin hấp hẫn và kịp thời.

Xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sở Thông tin và Truyền thông đã căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và tình hình, kết quả thực hiện đến nay để xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành năm 2020, trong đó xác định: Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính,thực hiện tốt hơn nữa dịch vụ bưu chính công ích, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Xây dựng hạ tầng viễn thông có công nghệ hiện đại, đồng bộ tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thông; Thực hiện chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông, cáp truyền hình tại khu vực thành phố, khu vực trung tâm các huyện và các khu vực có yêu cầu cao về mỹ quan. Tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình hướng tới một nền hành chính hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là hoạt động của các cơ quan Nhà nước;  Đưa báo chí, xuất bản của tỉnh phát triển đúng định hướng, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu và quyền được thụ hưởng thông tin ngày càng cao của nhân dân; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò quản lý của nhà nước; xây dựng môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Tăng cường công tác quản lý hoạt động của các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, blog cá nhân trên internet.

Việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 là một cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.

Hoàng Nhuần


Tác giả: Hoàng Nhuần
Nguồn: sotttt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 674
Hôm qua : 1.714
Tháng 10 : 35.322
Năm 2020 : 390.935