A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

03 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khoá XII "Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" tại Sở Thông tin và Truyền thông

Trong những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm, chú trọng, triển khai thực hiện, là một trong những hoạt động trọng tâm nhất của công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, công tác này được lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai bài bản, thống nhất, thường xuyên và đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Công tác tuyên truyền thông tin tích cực, chính thống và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch được thực hiện thường xuyên, liên tục, đạt hiệu quả cao

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/7/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Việc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã được Sở quan tâm thực hiện. Sở đã tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn về thực hiện quy hoạch và cung cấp thông tin cho báo chí; ban hành các văn bản hướng dẫn làm việc và cung cấp thông tin cho nhà báo, phóng viên; cung cấp thông tin theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; mở và duy trì chuyên mục “Cung cấp thông tin cho báo chí” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh duy trì họp báo định kỳ 6 tháng/lần nhằm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và những vấn đề cần tập trung tuyên truyền của tỉnh. Qua đó góp phần cung cấp thông tin công khai, minh bạch cho các cơ quan báo chí, đặc biệt là trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm.

Một trong các điểm nổi bật nữa là Sở đã phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thực hiện tuyên truyền, quảng bá về tỉnh như phối hợp với kênh truyền hình đối ngoại VTV4 - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng Chương trình tọa đàm “Thái Bình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”, “Khu kinh tế Thái Bình – Trọng điểm phát triển khu vực Đồng bằng sông Hồng” vào dịp Tết nguyên đán năm 2019, 2020 nhằm tuyên truyền, quảng bá các thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh, Khu kinh tế Thái Bình qua đó thu hút đầu tư của các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài và kiều bào đến với tỉnh Thái Bình; phối hợp với Tạp chí Hữu nghị thực hiện chuyên đề “Thái Bình – đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao”; phối hợp Tạp chí Châu Á Thái Bình Dương thực hiện Đặc san “Tỉnh Thái Bình – Tập trung phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng”; phối hợp Báo Thế giới & Việt Nam thực hiện ấn phẩm Kinh tế - Đối ngoại “Toàn cảnh kinh tế Thái Bình...

 

Đ.c Đặng Trọng Thăng – Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh tham gia trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam (trích trong Chương trình tọa đàmKhu kinh tế Thái Bình – Trọng điểm phát triển khu vực Đồng bằng sông Hồng” phát trên kênh VTV4 vào tháng 01/2020)

 

Công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền đối với hệ thống thông tin cơ sở được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Định kỳ hàng tháng, Sở ban hành Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các nội dung tuyên truyền hàng tháng, quý đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử cấp xã.

Bên cạnh đó, Sở đã thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin, xử lý các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Sở chủ động theo dõi thông tin viết về Thái Bình do các cơ quan báo chí Trung ương đăng tải. Hằng tuần Sở đã ban hành văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về các vấn đề còn tồn tại được nên trên báo chí để nắm bắt và giải lĩnh vực thuộc đơn vị, địa phương phụ trách. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã có chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề được nêu trên báo chí hoặc phản hồi đối với thông tin chưa chính xác, đặc biệt là các thông tin về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Sở cũng tăng cường thực hiện theo dõi thông tin trên các trang thông tin điện tử, tăng cường kiểm tra, cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Với trách nhiệm là đơn vị quản trị Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Sở đã đảm bảo cho Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả, đảm bảo là kênh thông tin chỉ đạo điều hành chính thức của UBND tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, Cổng TTĐT đã cập nhật đầy đủ, toàn diện, kịp thời 4.800 văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; gần 4.000 tin, bài tuyên truyền bám sát hoạt động của lãnh đạo tỉnh, tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh. Thiết kế nhiều banner, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các sự kiện nổi bật của tỉnh. Chuyên trang Tiếng Anh đã biên dịch và đăng tải hàng nghìn văn bản, tin bài về tình hình, hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh và các thông tin giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Thái Bình… Tính đến 15/6/2021 có 36.243.374 lượt người trên toàn cầu truy cập khai thác thông tin vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Bảng tin điện tử tỉnh đã đăng tải gần 1.000 baner, khẩu hiệu; video tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm.

Triển khai có hiệu quả việc đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tin giả, thông tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội

Sở đã ban hành Công văn gửi các cơ quan, đơn vị về thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP và tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, phản ánh nhất là các thông tin trên không gian mạng về công tác phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị; tăng cường rà soát, phát hiện các thông tin trên báo chí, mạng xã hội về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch tại cơ quan, địa phương; khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật cần phối hợp với lực lượng công an, các lực lượng có liên quan nhanh chóng xác minh đối tượng phát tán, công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật, chủ động xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn… Đặc biệt, Sở chủ động, tích cực phối hợp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh trong đấu tranh, xử lý các thông tin xấu độc trên môi trường mạng. Từ đầu năm 2021 đến nay, Thanh tra Sở đã phát hiện 11 vụ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Trong đó, Thanh tra Sở thực hiện xử phạt 01 trường hợp với số tiền 7.5 triệu đồng, phối hợp với Công an tỉnh xử phạt 02 trường hợp với số tiền 15 triệu đồng, chuyển hồ sơ cho UBND huyện xem xét xử lý 02 vụ việc và công an các cấp xử lý 05 trường hợp; chuyển hồ sơ, đề nghị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An phối hợp xử lý 01 trường hợp.

Đồng thời, Sở cũng thành lập Tổ  đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội để xây dựng và kết nối các tài khoản trên mạng xã hội Facebook nhằm chia sẻ, lan tỏa thông tin, bài viết tích cực và viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội.

Như vậy, có thể nói qua ba năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khoá XII "Về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", Sở Thông tin và Truyền thông đã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí, thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh. Công tác đăng tải, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để định hướng dư luận được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng trọng tâm, trọng điểm; công tác theo dõi, nắm bắt và xử lý thông tin giả, tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội được tăng cường. Qua đó từng bước đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.


Tác giả: Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.668
Hôm qua : 1.165
Tháng 02 : 23.473
Năm 2024 : 87.106