Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018

Ngày 01/10/2019 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1602/QĐ-BTTTT ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018.
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, ngày 01 tháng 10 năm 2019, tại khách sạn Sông Trà, thành phố Thái Bình, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ đã mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, ...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Ngày 23/9/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 2646/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ chi tiết từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được giải quyết theo ...

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Để tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hệ mật) trên môi trường mạng bảo đảm an toàn thông tin, tránh lộ lọt dữ liệu, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản và xử lý công việc của cơ quan; lựa ...

Điều chuyển nhiệm vụ về chuyển đổi số từ Cục Tin học hóa sang Vụ Công nghệ thông tin

Nhiệm vụ về chuyển đổi số được quy định tại Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT ngày 02/10/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ký Quyết định số 1454/QĐ-BTTTT điều chuyển sang Vụ Công nghệ thông ...

Công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố Bộ chỉ số (KPI) đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 (Phiên bản 1.0) đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nghiên cứu, áp dụng. Đây là việc thực hiện một trong những nhiệm vụ ...

Quy định về văn hóa công vụ của công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông

Với mục tiêu nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

Quy định về tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1459/QĐ-BTTTT ngày 09/9/2019 quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng Khối thi đua Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 182
Hôm qua : 424
Tháng 10 : 8.163
Năm 2019 : 148.784