Sở Thông tin và Truyền thông hưởng ứng Phong trào thi đua ““Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” năm 2023

Sở Thông tin và Truyền thông hưởng ứng Phong trào thi đua ““Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” năm 2023

Triển khai Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 28/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” trên địa bàn tỉnh năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào ...
Triển khai tập huấn pháp luật về tiếp cận thông tin

Triển khai tập huấn pháp luật về tiếp cận thông tin

Thực hiện chương trình công tác tư pháp của tỉnh năm 2023, sáng ngày 26 tháng 4 năm 2023, Sở Tư pháp phối hợp với Vụ Pháp luật Hình sự - hành chính & Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật về tiếp cận thông tin cho cán bộ đầu mối cung cấp thông tin của các sở, ban, ...
Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023

Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023

Sở Thông tin và Truyền thông đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, tích cực triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của ngành tại địa phương. Tháng 5 năm ...
Đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Đến năm 2025, 100% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Đây là mục tiêu quan trọng được nêu tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh giai đoạn đến năm 2025 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành.
Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 22/3/2023, tin, bài về COVID-19, chiếm 6,8% tổng số tin, bài trên báo chí điện tử

Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 22/3/2023, tin, bài về COVID-19, chiếm 6,8% tổng số tin, bài trên báo chí điện tử

Theo Báo cáo của Tiểu ban Truyền thông - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 22/02/2023 đến ngày 22/3/2023, tổng số có 20.594 tin, bài về COVID-19, chiếm khoảng 6,8% tổng số tin, bài trên báo chí điện tử. Trong đó, nhóm giải pháp ổn định và phục hồi kinh tế, sản ...
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 518
Hôm qua : 1.776
Tháng 06 : 4.192
Năm 2023 : 259.501