A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

Ngày 19/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Đông Hưng năm 2020 với các nội dung cơ bản như sau:

Mục tiêu tổng quát của Kế hoạch: Đẩy mạnh sử dụng hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo; Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tạo nền tảng chính phủ điện tử tại địa phương; 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của toàn tỉnh; 90%- 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi dưới dạng văn bản điện tử; 100% cán bộ công chức, viên chức làm việc dưới môi trường mạng; giảm thiểu sử dụng văn bản giấy truyền thống; Người dân và doanh nghiệp biết và sử dụng giao dịch dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 90% - 100% cơ quan, đơn vị, uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện ký số xác thực văn bản bằng chữ ký cá nhân, tổ chức; sử dụng chữ ký số của ban cơ yếu chính phủ cấp thực hiện các giao dịch của cơ quan đơn vị; Xây dựng trang thông tin điện tử cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch

Về hạ tầng kỹ thuật:

Khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị CNTT hiện có, đồng thời sửa chữa, thay mới thiết bị đã cũ, nâng cấp hệ thống mạng LAN đảm bảo đáp ứng yêu cầu CNTT đồng bộ từ cấp xã đến cấp huyện, hệ thống hoạt động liên tục. Nâng cấp Trang thông tin điện tử của huyện, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện khai thác hiệu quả thông tin, nâng cao chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 lên mức độ 3,4 theo lộ trình kế hoạch của tỉnh. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông cung cấp hệ thống mạng, cáp trên địa bàn huyện đáp ứng được nhu cầu thông tin tốc độ cao.

Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp:

Nâng cấp và duy trì hoạt động  Trang thông tin điện tử của huyện, thường xuyên đăng tải các thông tin, văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện. Quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã trao đổi thông tin qua Mạng văn phòng điện tử liên thông, sử dụng các ứng dụng dùng chung của toàn tỉnh như: Ký số, thư điện tử nội bộ, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm diệt virus. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, chi nhánh Viễn thông Đông Hưng triển khai hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 từ cấp huyện đến cấp xã. Tăng cường kết nối ứng dụng họp trực tuyến với cấp tỉnh phục vụ họp và xử lý công việc của huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đưa dịch vụ công trực tuyến vào phục vụ người dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, thị trấn, tăng cường tuyên truyền các văn bản đến người dân biết và sử dụng dịch vụ. Khuyến khích tạo cơ chế thuận lợi để các doanh nghiệp tăng cường đầu tư cho ứng dụng CNTT tại địa phương.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển và ứng dụng CNTT:

Nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc; sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy. Tổ chức tập huấn hướng dẫn ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Kế hoạch cũng nêu ra 04 giải pháp thực hiện như: Về môi trường chính sách; Về tài chính; Giải pháp triển khai và về an toàn thông tin:

Về môi trường chính sách: Quy định về ngân sách cho sự nghiệp ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tổ chức triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực CNTT, ban hành cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT. Ban hành các quyết định kiện toàn, phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, Tổ giúp việc Ban biên tập cổng thông tin điện tử….từ cấp huyện đến cấp xã.

Về tài chính: Nguồn ngân sách của tỉnh phân bổ và ưu tiên bố trí vốn ngân sách của huyện trong năm để thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án phát triển và ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước.

Giải pháp triển khai: Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các hệ thống đã được đầu tư; đánh giá hiệu quả của các hệ thống phần mềm để loại bỏ những phần mềm kém hiệu quả; nhân rộng phần mềm mang lại hiệu quả cao. Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các huyện, thành phố về xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Xây dựng ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin các xã, thị trấn. Lập dự án tổng thể, triển khai từng hạng mục, từng giai đoạn tuỳ thuộc và điều kiện kinh phí.

Về an toàn thông tin:

Đối với cơ quan, đơn vị: Bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn hệ thống thông tin đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin. Quan tâm và ưu tiên bố trí kinh phí cần thiết để đảm bảo và tăng cường an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị. Triển khai cài đặt phầm mềm bảo mật tập trung theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức:  Thường xuyên cập nhật những chính sách, thủ tục an toàn thông tin của cơ quan, đơn vị và thực hiện đúng hướng dẫn về an toàn, an ninh thông tin của cán bộ chuyên trách. Thực hiện cài đặt phần mềm diệt virus tập trung của toàn tỉnh.

 

 


Tác giả: Trần Thị Hòa
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.570
Hôm qua : 768
Tháng 12 : 4.690
Năm 2023 : 546.968