A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2022 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hưng Hà đã tham mưu và ban hành trên 200 văn bản về lĩnh vực thông tin và truyền thông

Trong năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hưng Hà đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện. Công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực đảm bảo kịp thời, chính xác. Tính đến 15 tháng 11 năm 2022, Phòng đã tham mưu ban hành và trực tiếp ban hành trên 200 văn bản, chỉ đạo và triển khai thực hiện các lĩnh vực của ngành.

Cụ thể, về công tác tuyên truyền, trên cơ sở định hướng của Sở Thông tin - Truyền thông, hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện trọng đại và các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, Phòng đã tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện và trực tiếp ban hành Công văn tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; ban hành, triển khai công văn hướng dẫn tổ chức tuyên truyền hàng tháng đến Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng thời, tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn chỉ đạo về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng công tác phát ngôn vầ cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, rà soát và thu hồi các xuất bản phẩm vi phạm theo chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông.

Đối với lĩnh vực Chuyển đổi số, Phòng đã tham mưu với UBND huyện ban hành Kế hoạch chuyển đổi số huyện Hưng Hà đến năm 2025; Quyết định thành lập Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện Hưng Hà năm 2022; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Hưng Hà năm 2022; Công văn chỉ đạo về việc đẩy mạnh thực hiện Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp…; triển khai các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện đẩy mạnh ký số văn bản điện tử trên hệ thống Mạng văn phòng điện tử trong đó lãnh đạo UBND huyện gương mẫu đi đầu thực hiện ký số liên thông; ban hành Kế hoạch thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông tại một số tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2022; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện tổ chức khảo sát, thống nhất phương án thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn huyện năm 2022. Ngoài ra, Phòng đã phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông Tổ chức khóa đào tạo “Truyền thông và tập huấn về chính quyền điện tử, chuyển đổi số cho công dân và doanh nghiệp” với 60 đại biểu là tổ trưởng Tổ công nghệ số cấp thuôn thuộc 15 xã, thị trấn.

Về cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông, trên địa bàn huyện Hưng Hà có 05 Bưu cục (thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân, Triều Dương - Tân Lễ, Cống Rút - xã Hùng Dũng, Chợ Nhội - Hồng Minh); 01 đường thư cấp 2 (Thái Bình - Triều Dương); 07 điểm trao đổi túi gói; 29 điểm Bưu điện Văn hóa xã; 16 đại lý Internet - cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; 08 hộ kinh doanh phát hành xuất bản phẩm, 44 hộ kinh doanh photo coppy, 08 hộ kinh doanh in ấn.

Hiện nay toàn huyện gồm có 35 đài truyền thanh cấp xã, nội dung phản ánh đã phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của huyện, cơ cấu thông tin trên các lĩnh vực hợp lý. Nhìn chung, các đài truyền thanh đã thực hiện tốt việc tiếp âm đài TW, đài tỉnh, đài huyện theo quy định. Các đài xã đã chủ động xây dựng chương trình phát tin của địa phương hàng tuần, đảm bảo từ 02 chương trình gốc, các thông tin đã tập trung vào việc chuyển tải các nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện, của địa phương, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tất cả tin bài trước khi phát được phê duyệt, kiểm soát chặt chẽ, vì thế chất lượng sóng, nội dung tin đảm bảo và có hiệu quả cao. Trong năm, Phòng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát hệ thống Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn 04 xã: Tân Lễ, Thái Phương, Điệp Nông, Hồng Lĩnh; trên cơ sở kết quả khảo sát đề xuất UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống thông tin nguồn và hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng dựng công nghệ thông tin và viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Phòng cũng thường xuyên rà soát hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa nhằm quản lý tốt hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện theo đúng quy định của nhà nước, từng bước nâng cao về chất lượng, tăng số lượng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, góp phần tích cực vào việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.


Tác giả: Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 600
Hôm qua : 2.576
Tháng 02 : 12.994
Năm 2023 : 47.152