Đông Hưng tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền giảm nghèo về thông tin cho cán bộ đài truyền thanh cơ sở

Đông Hưng tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền giảm nghèo về thông tin cho cán bộ đài truyền thanh cơ sở

Sáng ngày 16 tháng 12 năm Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Đông Hưng đã tổ chức lớp tập huấn tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền giảm nghèo về thông tin năm 2022” cho hơn 100 đại biểu là Trưởng đài và cán bộ đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Đông Hưng.
Năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại

Năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, trong những năm qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại được ban hành kèm theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của ...
Năm 2022 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hưng Hà đã tham mưu và ban hành trên 200 văn bản về lĩnh vực thông tin và truyền thông

Năm 2022 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hưng Hà đã tham mưu và ban hành trên 200 văn bản về lĩnh vực thông tin và truyền thông

Trong năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hưng Hà đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn huyện. Công tác tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực đảm bảo kịp thời, chính xác. Tính ...
Đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình

Đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình

Đáp ứng yêu cầu quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh đã xây dựng và đi vào hoạt ...
Năm 2021 Báo Thái Bình đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Ai Clip, sử dụng MC ảo, trường quay ảo để sản xuất bản tin Covid-19

Năm 2021 Báo Thái Bình đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Ai Clip, sử dụng MC ảo, trường quay ảo để sản xuất bản tin Covid-19

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2021 Báo Thái Bình đã chú trọng việc xây dựng kế hoạch, duy trì nền nếp, kỷ cương trong các hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao ...
Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình chú trọng phát triển hài hòa ba loại hình truyền thông

Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình chú trọng phát triển hài hòa ba loại hình truyền thông

Trong những năm qua, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã bám sát chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sự kiện và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, thông tin tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực thời sự, chính trị, ...
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho công chức làm công tác chứng thực trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho công chức làm công tác chứng thực trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn quy trình, thẩm quyền, thủ tục cấp bản sao điện tử từ sổ gốc, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực ...
Ủy ban nhân dân tỉnh Thành phố Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 – 2025”

Ủy ban nhân dân tỉnh Thành phố Thái Bình ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 – 2025”

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 – 2025” trên địa bàn Thành phố Thái Bình.
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.034
Hôm qua : 1.425
Tháng 09 : 49.878
Năm 2023 : 453.807