A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021

Ngày 05/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Đông Hưng năm 2021.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh sử dụng hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo; Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã; 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của toàn tỉnh. 90%- 100% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi dưới dạng văn bản điện tử; 100% cán bộ công chức, viên chức làm việc dưới môi trường mạng; Thực hiện tăng cường tuyên truyền, triển khai về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để người dân, doanh nghiệp khai thác và sử dụng.; 90% - 100% cơ quan, đơn vị, uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện ký số xác thực văn bản bằng chữ ký cá nhân, tổ chức; sử dụng chữ ký số của ban cơ yếu chính phủ cấp thực hiện các giao dịch của cơ quan đơn vị.

Các nội dung trọng tâm của Kế hoạch bao gồm:

Về phát triển Hạ tầng kỹ thuật: khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị CNTT hiện có, đồng thời sửa chữa, thay mới thiết bị đã cũ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cụ thể như sau: Tỷ lệ số máy tính/CBCC là: 100%; Tỷ lệ UBND các xã, thị trấn có LAN là 100%; Tỷ lệ mạng LAN các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn kết nối WAN của tỉnh và kết nối internet tốc độ cao là 100%, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi từ IPv4 sang Ipv6; Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đầu tư trang thiết bị tường lửa để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp: Liên kết Trang thông tin điện tử của huyện, của xã với cổng dịch vụ công trực tuyến Thái Bình tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện khai thác hiệu quả thông tin, sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4. Quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã trao đổi thông tin qua Mạng văn phòng điện tử liên thông, sử dụng các ứng dụng dùng chung của toàn tỉnh như: Ký số, thư điện tử nội bộ, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm diệt virus, phần mềm quản lý cán bộ, phần mềm kế toán, hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động Trung tâm hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã ngày càng hiệu quả, sử dụng Cổng dịch vụ công mức độ 3, 4 theo danh mục được phê duyệt, đạt chỉ tiêu theo quy định của UBND tỉnh. Sử dụng chữ ký số của ban cơ yếu chính phủ trong giao dịch với kho bạc, thuế, bảo hiểm xã hội…với các xã còn đang sử dụng chứ ký số công cộng. Tăng cường kết nối ứng dụng họp trực tuyến từ trung ương, tỉnh đến cấp huyện cấp xã phục vụ họp và xử lý công việc của huyện.

Về nguồn nhân lực cho phát triển và ứng dụng CNTT: Nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc; sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy. Tổ chức tập huấn hướng dẫn ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Giải pháp thực hiện Kế hoạch: Ban hành các quyết định kiện toàn, phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử, Tổ giúp việc Ban biên tập cổng thông tin điện tử, Quy chế hoạt động của cổng thông tin điện tử….từ cấp huyện đến cấp xã. Xây dựng ban chỉ đạo chính quyền điện tử, quy chế hoạt động chính quyền điện tử các xã, thị trấn. Bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn hệ thống thông tin đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin. Quan tâm và ưu tiên bố trí kinh phí cần thiết để đảm bảo và tăng cường an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị. Triển khai cài đặt phầm mềm bảo mật tập trung theo Kế hoạch của UBND tỉnh.


Tác giả: Trần Thị Hòa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.810
Hôm qua : 1.165
Tháng 02 : 23.615
Năm 2024 : 87.248