Đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình

Đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình

Đáp ứng yêu cầu quyền được thông tin, tìm hiểu, học tập pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh đã xây dựng và đi vào hoạt ...
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại 9 tháng đầu năm

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại 9 tháng đầu năm

Xác định vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong việc thúc đẩy, gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người văn hóa Việt Nam nói chung và mảnh đất, con người văn hóa Thái Bình nói riêng đối với ...
Các cơ quan, đơn vị, địa phương của Thành phố cần tăng cường giám sát trong quá trình làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí

Các cơ quan, đơn vị, địa phương của Thành phố cần tăng cường giám sát trong quá trình làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí

Đây là nội dung quan trọng được nêu tại Văn bản về việc nhận diện, giám sát, chấn chỉnh, xử lý tình trạng “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí vừa được Uỷ ban nhân dân Thành phố Thái Bình ban hành.
Tăng cường các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ở Hưng Hà

Tăng cường các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ở Hưng Hà

Nhằm từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên cơ sở thay đổi về tư duy, cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất, kinh doanh và đời sống kinh tế - xã hội dựa trên công nghệ số; đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy ...
Năm 2021 Đội kiểm tra liên ngành huyện Vũ Thư kiểm tra 17 cơ sở in, photocopy, phát hành

Năm 2021 Đội kiểm tra liên ngành huyện Vũ Thư kiểm tra 17 cơ sở in, photocopy, phát hành

Năm 2021, hoạt động xuất bản, in, phát hành trên địa bàn huyện Vũ Thư  đi vào nề nếp. Nhận thức của các cơ quan, đơn vị và người dân trong việc thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản, in, phát hành được nâng lên. Hoạt động in tiếp tục được nâng cao về chất lượng, đúng định ...
Năm 2021 Báo Thái Bình đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Ai Clip, sử dụng MC ảo, trường quay ảo để sản xuất bản tin Covid-19

Năm 2021 Báo Thái Bình đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Ai Clip, sử dụng MC ảo, trường quay ảo để sản xuất bản tin Covid-19

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2021 Báo Thái Bình đã chú trọng việc xây dựng kế hoạch, duy trì nền nếp, kỷ cương trong các hoạt động; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao ...
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 308
Hôm qua : 1.059
Tháng 11 : 43.766
Năm 2022 : 676.813