A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.           

Kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 135/QĐ-TTg. Đồng thời, phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở qua đó góp phần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin cơ sở; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở nhằm đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin để cung cấp, trao đổi thông tin theo hướng chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm tuyên truyền các nhiệm vụ của Đề án trong hoạt động thông tin cơ sở và việc tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, đánh giá hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn hiện có trên địa bàn tỉnh. Từng bước chuyển đổi đài truyền thanh hữu tuyến/vô tuyến đã hư hỏng, xuống cấp không còn hoạt động sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin, quản lý và vận hành đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Rà soát, đánh giá hệ thống bảng tin điện tử công cộng hiện có trên địa bàn tỉnh, thiết lập bảng tin điện tử công cộng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động thông minh; xây dựng hệ thống thông tin nguồn và thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu, đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thanh cơ sở; tuyên truyền phổ biến về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông tin cơ sở; rà soát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương hỗ trợ thông qua các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và huy động nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ kinh phí đầu tư hoặc doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, thiết bị kỹ thuật, chính quyền địa phương thuê lại để tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền (thuê dịch vụ).


Tác giả: Ng.Chanh
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.160
Hôm qua : 1.681
Tháng 11 : 37.270
Năm 2020 : 441.140