A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến "Đăng ký tuyển sinh đầu cấp”

Theo Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021, “Đăng ký tuyển sinh đầu cấp” thuộc nhóm dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc; do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện với mức độ 4.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã rà soát, công bố Bộ TTHC tại Quyết định số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong Bộ TTHC được chuẩn hóa, Bộ đã công bố theo thẩm quyền đối với 02 TTHC: Tuyển sinh trung học phổ thông; Tuyển sinh trung học cơ sở được quy định tại Thông tư số 11/2014/TT- BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ quy trình thủ tục đã được công bố, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu  Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tham mưu triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo yêu cầu của Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và xây dựng phần mềm triển khai dịch vụ công trực tuyến, căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 31 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm “hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các quy định của Nghị định"". Theo khoản 1 Điều 13 Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, “Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: xác định và công bố mức độ của từng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp bởi các cơ quan thuộc, trực thuộc bộ, tỉnh lên danh mục dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của bộ, tỉnh”.

Căn cứ các quy định này và nội dung các thủ tục hành chính đã được công bố thực hiện tại địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến để triển khai dịch vụ ""Đăng ký tuyển sinh đầu cấp” đảm bảo đáp ứng các quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ và các quy định về chuẩn dữ liệu, chuẩn kết nối đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành Giáo dục theo quy định tại Quyết định số 1904/QĐ-BGDĐT ngày 04/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.


Tác giả: PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.087
Hôm qua : 1.425
Tháng 09 : 49.931
Năm 2023 : 453.860