A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Văn phòng Chính phủ chỉ đạo triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 (Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 14/5/2020) và chuẩn bị khai trương Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự kiến trong tháng 8/2020, ngày 12/6/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn 4699/VPCP-KSTT chỉ đạo triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các nội dung sau:

Về chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo: Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát chế độ báo cáo hiện hành thuộc phạm vi quản lý tại Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chế độ báo cáo và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm tất cả chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan, địa phương được quy định tại Thông tư, Quyết định, được chuẩn hóa theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và hướng dẫn tại Công văn số 1605/VPCP-KSTT ngày 03/3/2020 của Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở các chế độ báo cáo đã được chuẩn hóa, xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2020. Phạm vi xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn số 1605/VPCP-KSTT.

Về triển khai các chỉ tiêu báo cáo về kinh tế - xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg: Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên cơ sở ý kiến tại của Văn phòng Chính phủ tại các văn bản số 4136/VPCP-KSTT ngày 26/5/2020, số 4156/VPCP-KSTT ngày 27/5/2020, khẩn trương hoàn thiện các biểu mẫu báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao tại Quyết định số 293/QĐ-TTg; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT tiến hành điện tử hóa các biểu mẫu, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Cung cấp số liệu báo cáo từ năm 2010 hoặc từ thời điểm sau đó khi bắt đầu có số liệu đến nay đối với các chỉ tiêu bộ, cơ quan được giao trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong tháng 7/2020.

Về các thông tin hàng ngày phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục rà soát, lựa chọn, đề xuất danh mục thông tin, tần suất báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/6/2020 để tổng hợp, báo cáo. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn VNPT tiến hành kết nối, điện tử hóa biểu mẫu và cung cấp các thông tin báo cáo hàng ngày (theo danh mục thông tin tại Phụ lục I kèm theo Công văn này và danh mục thông tin dự kiến đề xuất nêu trên) trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ hoặc kết nối Hệ thống thông tin báo cáo, chuyên ngành của bộ, cơ quan với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, hoàn thành trong tháng 7/2020, bảo đảm đến trước ngày 15/8/2020 cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu theo các danh mục.

Về kết nối Trung tâm điều hành của bộ, cơ quan với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Tập đoàn EVN, Tập đoàn VNPT phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đề xuất giải pháp kết nối, tương tác hai chiều giữa Trung tâm điều hành của bộ, cơ quan với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm phục vụ lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo trực tiếp, trực quan tại các phiên họp định kỳ, đột xuất hoặc chuyên đề./.

                                                                                                                                     


Tác giả: Thanh Mai
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.575
Hôm qua : 2.104
Tháng 06 : 30.927
Năm 2024 : 326.205