A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020

Ngày 18/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Vũ Thư năm 2020

Mục tiêu của Kế hoạch

Phát triển và ứng dụng CNTT góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của huyện. Từng bước ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước gắn với quá trình cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đảm bảo tăng tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt 100% so với năm 2019; tỷ lệ 40% DVC trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ 40% hồ sơ DVC được xử lý trực tuyến; Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan nhà nước từ huyện đến xã nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã;Tăng cường ứng dụng quản lý văn bản và công việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo được thực hiện qua Mạng văn phòng điện tử liên thông tỉnh; tăng tỷ lệ sử dụng chứng thư số để ký số văn bản trên hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông đạt kết quả cao; Đẩy mạnh hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã để phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng minh bạch, hiệu quả hơn; Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan Nhà nước. 100% các cơ quan và đơn vị trực thuộc được triển khai phần mềm diệt virus có bản quyền quản lý tập trung (Endpoint security).

Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch

Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan đơn vị

Tiếp tục ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước trên toàn huyện nhằm xây dựng môi trường làm việc điện tử, hiện đại, tạo thói quen làm việc của cán bộ, công chức trên môi trường mạng và hệ thống thông tin trợ giúp thay thế văn bản giấy. Khai thác tối đa mạng LAN, mạng WAN, mạng internet, hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông, hệ thống thư điện tử của tỉnh phục vụ công việc chuyên môn của huyện. Thực hiện việc sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử. Thường xuyên cập nhật, bổ sung đầy đủ các thông tin trên trang thông tin điện tử huyện đảm bảo đúng quy định.

Ứng dụng CNTT phục người dân và doanh nghiệp

Khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong cơ quan nhà nước từ huyện đến xã. Đẩy mạnh triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Danh mục dịch vụ công trức tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh đã được phê duyệt. Tiếp tục khai thác có hiệu quả cổng thông tin điện tử huyện nhằm tạo kênh cung cấp thông tin giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp, tăng cường tính công khai, minh bạch các nguồn thông tin, khuyến khích sự tham gia, góp ý của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước.

Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử

Thực hiện tốt kết nội đồng bộ, thống nhất với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh và khai thác và sử dụng hiệu quả các phần mềm đã được trang bị.

Phát triển nguồn nhân lực

Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã. Bố trí cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, hội  hàng năm do Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật

Tận dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật sẵn có khai thác phần mềm đã được trang bị và tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử đến cấp huyện, cấp xã. Rà soát các yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả, an toàn.

Đảo bảo an toàn thông tin

Thực hiện nghiêm túc quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan nhà nước trên địa bàn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục phối hợp triển khai phần mềm diệt virus có bản quyền quản lý tập trung( EndPoint Security) đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Kế hoạch cũng nêu ra 04 giải pháp thực hiện như: Giải pháp môi trường chính sách; Giải pháp tài chính; Giải pháp gắt kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính; Giải pháp tổ chức, triển khai.


Tác giả: Trần Thị Hòa
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.104
Hôm qua : 519
Tháng 05 : 32.410
Năm 2024 : 290.317