A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tỉnh Thái Bình thực hiện Dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Sau khi có Báo cáo số 6293/BC-BKHĐT, ngày 12/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo vốn Trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020 cho tỉnh Thái Bình là 31,5 tỷ đồng, ngày 27/10/2016, UBND tỉnh Thái Bình có Quyết định số 3055/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình. UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình là chủ đầu tư Dự án.

Sau khi thực hiện theo đúng quy trình thủ tục thực hiện Dự án, ngày 13/9/2018 UBND tỉnh có Quyết định số 2299/QĐ-UBND phê duyệt Thiết kế thi công và tổng dự toán của Dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình, với tổng mức đu tư là 45 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn đầu tư Ngân sách trung ương thuộc chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2017-2021 là 31,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 13,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án: giai đoạn 2017-2021.

Mục tiêu đầu tư của Dự án nhằm hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử của tỉnh để tăng cường triển khai và phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên trên các lĩnh vực để phục vụ người dân và doanh nghiệp; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đồng thời đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống ứng dụng CNTT, các CSDL dùng chung của tỉnh trên cơ sở nâng cao năng lực vận hành, khai thác, sử dụng Chính quyền điện tử của cơ quan nhà nước, các tổ chức, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn

Quy mô đầu tư của Dự án bao gồm: Triển khai nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) của tỉnh; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của toàn tỉnh để kết nối, chia sẻ, liên thông các hệ thống thông tin, CSDL của tỉnh với Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương khác; Đầu tư bổ sung các thiết bị bảo mật, máy chủ, hệ thống lưu trữ, hệ thống sao lưu dự phòng để bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và an toàn, bảo mật thông tin cho các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung, trọng yếu trong Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Các hạng mục, nội dung đầu tư chính của Dự án gồm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; đầu tư hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh; đầu tư xây dựng và duy trì hệ thống CSDL tập trung của tỉnh trên các lĩnh vực để kết nối với CSDL quốc gia; phát  triển nguồn nhân lực của Chính quyền điện tử

Về tình hình triển khai thực hiện Dự án: năm 2018, sau khi được UBND tỉnh tạm ứng 10.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình. Sở Thông tin và Truyền thông đã lựa chọn thực hiện trước các nội dung sau: Xây dựng phần mềm quản lý CSDL dùng chung toàn tỉnh; Mua sắm thiết bị bảo mật cho Web, thiết bị cảnh báo giám sát tấn công mạng và Thiết bị firewall tích hợp cho 24 cơ quan; Mua sắm bổ sung thiết bị máy chủ, phần mềm ảo hóa và một số thiết bị khác, Nâng cấp  Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 27 cổng thành phần để kết nối, liên thông. Cũng trong năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội đã thực hiện tài trợ đầu tư bổ sung cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh thuộc các hạng mục của Dự án là: 2.781 triệu đồng.

Nội dung đang thực hiện năm 2019: Ngày 08/5/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc tạm ứng vốn 10.000 triệu đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình. Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp tục tham mưu để thực hiện các nội dung sau của Dự án: Đầu tư thiết bị quản lý chính sách và giải pháp để quản lý diệt virus tập trung (trong đó có licence phần mềm phòng chống virus tập trung (Endpoint) cho 5000 user; Đầu tư xây dựng hệ thống nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) của tỉnh (đây là nhiệm vụ quan trọng Trung ương đang yêu cầu các địa phương triển khai để tích hợp với hệ thống nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung Quốc gia (NGSP) cơ bản đã hoàn thành do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý) ;Thanh toán kinh phí còn lại của các gói thầu thực hiện năm 2018 và các nhiệm vụ khác phục vụ triển khai Dự án năm 2019.

Các hạng mục của Dự án đầu tư xây dựng, hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh Thái Bình đã triển khai thực hiện trong 02 năm 2018-2019 đã đạt yêu cầu đúng như thiết kế thi công đã được Cục tin học hóa thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời đã có tác dụng thúc đẩy hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC) của tỉnh Thái Bình (có dữ liệu được thu thập từ các thiết bị quản lý tập trung trong Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh chuyển về Trung tâm SOC để thực hiện giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng cho các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh Thái Bình) do Công ty cổ phần Công nghệ BKAV tài trợ cơ sở hạ tầng ban đầu để thực hiện giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng cho tỉnh Thái Bình.

Như vây, đến hết năm 2019, tỉnh Thái Bình sẽ hoàn thành giai đoạn 1 của hệ thống nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) của tỉnh, cơ bản đáp ứng tích hợp theo đúng lộ trình với các hệ thống thông tin, CSDL của các bộ, ngành Trung ương đang triển khai tích hợp với hệ thống nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung Quốc gia (NGSP). Thái Bình cũng đã có cơ sở hạ tầng của Chính quyền điện tử đó là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đã tích hợp được dữ liệu của một số ngành như: Thông tin và Truyền thông, quy hoạch xây dựng, quy hoạch thửa đất, cơ sở dữ liệu xác thực người dùng; các hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung được triển khai thực hiện trong toàn tỉnh đến cấp xã; Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh có nhiều lớp bảo mật khác nhau. Những yếu tố trên là nền tảng quan trọng để tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện các nội dung triển khai xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình trong giai đoạn tiếp theo để thực hiện Thông báo số 791-TB/TU ngày 14/10/2019 của Tỉnh ủy Thái Bình kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2019-2025.

                                                                                                 

                


Tác giả: Thanh Mai
Nguồn: sotttt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.388
Hôm qua : 1.390
Tháng 10 : 48.241
Năm 2020 : 403.854