A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ở Hưng Hà

Nhằm từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên cơ sở thay đổi về tư duy, cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất, kinh doanh và đời sống kinh tế - xã hội dựa trên công nghệ số; đồng thời nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững, hướng đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp, Hưng Hà xác định 8 nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 và 4 nhiệm vụ hướng tới năm 2025.

Mục tiêu đặt ra là ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân trên môi trường số, tạo ra các giá trị mới cho xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và khơi dậy khát vọng bứt phá vươn lên, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao;. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; hoàn thành xây dựng chính quyền số. Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập, sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng trực tiếp lợi ích của chuyển đổi số.

Theo đó, đến năm 2025, về phát triển chính quyền số: 80% dịch vụ công mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 80% hồ sơ công việc tại cấp hyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; 100% các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả trên địa bàn huyện; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

Về phát triển kinh tế số: Tỷ trọng kinh kế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 80%; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 50%; Tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%; Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh đạt 50% trở lên.

Về phát triển xã hội số: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%; Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 80% trở lên; trong đó, có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%; Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%; 100% hộ gia đình được tiếp cận dịch vụ Internet băng thông rộng; trong đó, tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 80% trở lên; Tỷ lệ người dân được kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 70%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 50%; Tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt 30%; Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90% trở lên; Tỷ lệ các cơ sở giáo dục tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 80% trở lên; Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; Ưu tiên các dịch vụ thông minh để giải quyết các vấn đề trên các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, bảo vệ môi trường, trật tự giao thông, an ninh.

Để thực hiện những mục tiêu này, ông Đinh Bá Khải – Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà cho biết: Trước mắt, huyện sẽ thành lập và từng bước tổ chức hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn; đồng thời xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong văn bản điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành và xử lý công việc trên môi trường mạng; tăng cường sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong việc ký số, xác thực dữ liệu số hóa; xác thực đăng nhập trong các hệ thống thông tin ngành, địa phương. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên triển khai đối với các dịch vụ công thiết yếu. Phổ cập sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến, chú trọng hướng dẫn người dân chủ động, tích cực sử dụng các nền tảng số để học tập, nắm bắt kiến thức; phổ cập sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân, kết nối trực tuyến giữa người dân với bác sĩ, hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa; phổ cập sử dụng các nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân như: liên lạc, giải trí, du lịch, đi lại, ăn uống và đảm bảo an toàn thông tin mạng…

Cùng với triển khai những nhiệm vụ quan trọng năm 2022, để thúc đẩy chuyển đổi số, UBND huyện cũng đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm hướng tới năm 2025: Triển khai thí điểm ứng dụng dịch vụ chuyển đổi số; Đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, nền tảng bảo đảm an toàn an ninh mạng và đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng an toàn an ninh mạng; Thực hiện chuyển đổi số theo chuyên ngành, lĩnh vực liên quan; Xây dựng đô thị thông minh ở Thị trấn Hưng Hà và Thị trấn Hưng Nhân (Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành giao thông và an ninh, trật tự công cộng; Triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường; Triển khai ứng dụng giám sát dịch vụ hành chính công; Triển khai hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống phòng họp không giấy tờ; Xây dựng dịch vụ giám sát quảng cáo điện tử...)Giáo dục và đào tạo, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường; giao thông vận tải và giám sát an ninh, trật tự công cộng; quản lý đô thị là những lĩnh vực được Hưng Hà lựa chọn ưu tiên để chuyển đổi số.

Chia sẻ về những giải pháp thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, Phó Chủ tịch Đinh Bá Khải cho rằng công tác chỉ đạo, điều hành cần được đặt lên hàng đầu. Cùng với việc tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của Phòng Văn hóa và Thông tin - cơ quan thường trực chuyển đổi số của huyện và các cơ quan chủ trì triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số phải có cơ chế phân công, phối hợp thống nhất, rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, biện pháp thực hiện, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; tăng cường đôn đốc, kiểm tra; gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Kế hoạch trong phạm vi quản lý.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trên môi trường số về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện liên quan đến Chương trình chuyển đổi số để mọi cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tự giác tham gia chuyển đổi số.

Hàng năm, UBND huyện, UBND xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; huy động và bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực tham mưu chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với phát triển hạ tầng số, Phó Chủ tịch Đinh Bá Khải cho biết, huyện khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên địa bàn huyện; ưu tiên phát triển tại các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, cụm công nghiệp, khu dân cư… Từng bước triển khai ứng dụng Internet vạn vật (IoT); triển khai tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu như giao thông, năng lượng, điện, nước, đô thị… Đối với phát triển nền tảng số, hướng tới triển khai các nền tảng số dùng chung rộng khắp trong một số lĩnh vực như thương mại điện tử, nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, tài nguyên và môi trường, dịch vụ kế toán, tài chính doanh nghiệp… Đối với đảm bảo an toàn, an ninh mạng sẽ xây dựng cơ chế hợp tác, đối thoại để giải quyết các vấn đề phát sinh; cơ chế hợp tác giữa các cơ quan nhà nước của huyện với các tổ chức, doanh nghiệp trong xây dựng và thực thi chính sách; xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng và xác định, phát hiện các thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng để kịp thời xử lý, gỡ bỏ; phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và nền tảng số trong việc phát triển các hệ thống nền tảng và mạng lưới hạ tầng gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, có khả năng tự sàng lọc, phát hiện tấn công và bảo vệ một cách chủ động.

Phó Chủ tịch Đinh Bá Khải cũng chia sẻ, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn huyện sẽ làm nòng cốt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số bằng chính việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, làm chủ công nghệ lõi, đảm bảo an toàn, an ninh mạng; đồng thời phối hợp với phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thí điểm truyền thông số, các giải pháp, công nghệ mới, mô hình mới cho một số đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện.


Tác giả: Hà Trần
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.574
Hôm qua : 768
Tháng 12 : 4.694
Năm 2023 : 546.972