A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2020

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. Tiếp tục triển khai cung cấp các thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đáp ứng nhu cầu, phục vụ người dân và doanh nghiệp, ngày 31/01/2020, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã ký ban hành Kế hoạch số 04/KH-STP  ban hành Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2020

 Theo đó, về phát triển hạ tầng kỹ thuật: Quản lý khai thác các thiết bị bảo mật thông tin; tiếp tục trang bị và duy trì phần mềm diệt virut có bản quyền trên các máy tính của cơ quan; Bổ sung, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin cho cán bộ các đơn vị thuộc Sở đảm bảo theo tiêu chuẩn, định mức quy định (Dự kiến trong năm 2020, mua 6 máy tính); Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chuẩn bị, kết nối thử nghiệm chuyển đổi Ipv4 sang Ipv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, Internet của Sở Tư pháp.

Về Ứng dụng công nghệ thông tin: Vận hành Cổng thông tin điện tử đảm bảo tính chính xác của các thông tin phản ánh về tình hình thực thi pháp luật trong và ngoài tỉnh. Kịp thời, đăng tải các thông tin phản hồi đảm bảo người dân, doanh nghiệp tiếp cận được thông tin một cách chính xác; Duy trì, áp dụng Hệ thống thư điện tử, Mạng Văn phòng điện tử liên thông trong quá trình giải quyết công việc; Áp dụng quy trình ký số văn bản điện tử trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, giảm tối đa tỷ lệ sử dụng văn bản giấy; Ứng dụng Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong quản lý hồ sơ nhân sự;Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cập nhật các thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử, xây dựng, tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến đã xây dựng như: Lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp...;Tiếp tục cập nhật thông tin Lý lịch tư pháp trên “Hệ thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung”; Thực hiện triển khai thực hiện có hiệu quả Phần mềm Đăng ký hộ tịch dùng chung và Hệ thống thông tin Quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; Triển khai thực hiện Phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp của Bộ Tư pháp; Cập nhật chính xác, kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Xây dựng trang thông tin “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công nghệ thông tin; bồi dưỡng, khai thác các phần mềm ứng dụng, các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ.

Về phát triển nguồn nhân lực: Cử cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nội dung chuyên sâu về quản trị mạng, quản trị hệ thống, an toàn, an ninh thông tin...;Tiếp tục cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức tin học và thi cấp chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông(Dự kiến trong năm 2020, cử 5-7 công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng).

Ngoài ra Kế hoạch cũng đề ra các yêu cầu: Xây dựng và hoàn thiện phiên bản mới Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp; cung cấp đầy đủ thông tin theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Đảm bảo 100% các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đều được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước, phổ biến pháp luật, nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng và tổ chức thực thi pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Đảm bảo 100% công chức, viên chức thuộc cơ quan Sở Tư pháp sử dụng thành thạo hộp thư điện tử công vụ của cá nhân và của phòng, đơn vị. Tiếp tục tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay thế cho các văn bản giấy trong quản lý, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ chuyên môn của Sở Tư pháp.


Tác giả: V.Hoài
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.842
Hôm qua : 1.165
Tháng 02 : 23.647
Năm 2024 : 87.280