A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát biểu của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông tại hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử

Theo thông báo của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, sáng 12/02/2020, tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về chính phủ điện tử với Ban Chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử các bộ, ngành và địa phương, sau phát biểu khai mạc Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc,  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày báo cáo sơ kết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp cho năm 2020, báo cáo đã được gửi trước nên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu nhấn mạnh thêm các ý sau:

Trước hết là về cách làm Chính phủ điện tử: Chúng ta đã qua một giai đoạn khá dài về phát triển Chính phủ điện tử theo cách trăm hoa đua nở. Cái được là thúc đẩy phát triển ở tất cả các bộ ngành và địa phương. Nhưng cũng nảy sinh các tồn tại, đó là: Sự thiếu đồng bộ, trùng lặp; Không tương thích liên thông; Các chương trình về Chính phủ điện tử phân mảnh, thiếu lãnh đạo tập trung, thiếu trách nhiệm rõ ràng, chồng chéo chức năng nhiệm vụ; Thiếu phân bổ ngân sách tập trung và theo mục tiêu; Các bộ ngành, địa phương dùng nhiều phần mềm, nền tảng, CSDL khác nhau, không có khả năng chia sẻ liên  thông; Các yếu tố nền tảng về thể chế, hạ tầng dùng chung chưa được quan tâm; Thiếu một cơ quan chỉ đạo chung về Chính phủ điện tử. Tầm nhìn của chúng ta về Chính phủ điện tử là số hoá các dịch vụ công, tiến tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số toàn diện, luôn lấy người dân làm trung tâm. Một chiến lược về Chính phủ điện tử là nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tới mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi. Làm cho Chính phủ minh bạch hơn để phòng chống tham nhũng. Thay đổi cách mà Chính phủ tương tác với người dân và doanh nghiệp. Sử dụng công nghệ số để người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ công, không ai bị bỏ lại phía sau. Sử dụng các công nghệ mới như AI, Big data, IoT, di động, để đẩy nhanh số hoá Chính phủ. Giúp người dân và doanh nghiệp tham gia tích cực hơn vào quá trình ra quyết định của Chính phủ, vào quản trị xã hội. Quản trị Chính phủ theo tiêu chuẩn quốc tế. Xây dựng Chính phủ điện tử phải tuân thủ một số nguyên tắc, như Tương thích liên thông; Đảm bảo an toàn, an ninh mạng; Có khả năng mở rộng theo thời gian; Không trùng lặp; Mọi người đều tiếp cận được dịch vụ. Chúng ta xây dựng Chính phủ điện tử theo cách tiếp cận sau: Xây dựng dịch vụ công trực tuyến, Xây dựng hạ tầng ICT, Xây dựng nguồn nhân lực; Giải quyết cả 4 mối quan hệ: Người dân với Chính phủ, Doanh nghiệp với Chính phủ, Chính phủ với Chính phủ (tức là giữa các cơ quan nhà nước với nhau), CBCC và người lao động của Chính phủ với Chính phủ; Kết hợp tập trung và phân tán; Các vấn đề nền tảng phải được làm trước, làm tốt, làm tập trung; Tận dụng tối đa các công nghệ mới; Sử dụng đối tác công tư; Một cổng quốc gia; Tích hợp các dịch vụ công và cung cấp dịch vụ công trên nền tảng thiết bị di động; Nhấn mạnh vai trò của đào tạo kỹ năng số cho chính quyền và người dân, vai trò của truyền thông. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá thực thi Chính phủ điện tử để: Đảm bảo phù hợp chiến lược và tiêu chuẩn; Đảm bảo không chồng chéo, lặp lại; Đảm bảo sự tuân thủ của các Bộ và địa phương; Đảm bảo tiến độ; Đảm bảo chuẩn quốc tế để nâng cao thứ hạng Việt Nam; Liên tục đánh giá các rủi ro và đề xuất giải pháp.

Năm 2019, với sự ra đời của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ, Việt Nam đã nhận thức rõ tầm quan trọng của các yếu tố nền tảng là xây dựng thể chế và các nền tảng dùng chung là cái thiếu nhất trong gần 20 năm làm Chính phủ điện tử vừa qua. Sự vào cuộc quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, của cả Chính phủ đã tạo ra một đột phá mới cho Chính phủ điện tử. Thống nhất một cơ quan điều phối ở Trung ương cũng như ở các địa phương đã tạo ra sự đồng bộ trong triển khai.

Sau khi chỉ rõ các kết quả đã đạt được, các tồn tại hạn chế trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ định hướng cho năm 2020 và các năm tiếp theo như sau: Từ Trung ương đến các địa phương sẽ tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ, nhất là mục tiêu 30% tỷ lệ dịch công trực tuyến mức độ 4. Xây dựng chiến lược về Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, kế hoạch hành động cho giai đoạn 3 năm 2021-2023. Hoàn thiện thể chế để phát triển Chính phủ điện tử. Hoàn thiện các yếu tố nền tảng của Chính phủ điện tử. Xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng thành nền tảng số phục vụ Chính phủ điện tử, khai thác vận hành các hạ tầng và nền tảng dùng chung. Xây dựng Trung tâm giám sát quốc gia về Chính phủ điện tử. Đây là trung tâm thực hiện giám sát quốc gia về hạ tầng mạng, về an toàn an ninh mạng, và về dịch vụ Chính phủ điện tử của các cơ quan nhà nước. Vì triển khai Chính phủ điện tử là phân tán nên việc có một hệ thống giám sát quốc gia là rất quan trọng. Thương mại hóa 5G, chương trình chuyển đổi máy 2G lên máy 4G/5G và tiến tới tắt sóng 2G, để 100% người dân có máy điện thoại thông minh được coi là nền tảng để thúc đẩy CPĐT và Chuyển đổi số. Xây dựng nền tảng để mọi người dân, mọi doanh nghiệp có thể thông qua duy nhất một ứng dụng trên thiết bị di động truy cập được mọi dịch vụ CPĐT. CPĐT của Việt Nam ưu tiên phát triển trên các nền tảng di động.

Sau khi nêu ra một số bài học thành công làm Chính phủ điện tử. Bộ trưởng đã trích dẫn 8 thông điệp về Chính phủ điện tử dành cho lãnh đạo như sau.

1)- Công nghệ chỉ là nền tảng hỗ trợ, chứ tự nó không tạo ra đổi mới cho khu vực công. Đổi mới của khu vực công phải bắt đầu từ đổi mới quản trị công, từ cải cách hành chính.

2)- Công nghệ nào rồi cũng sẽ đạt đến độ hoàn hảo, nhưng cái hay nhất lại không phải ở chỗ đó mà là ở chỗ, công nghệ có thể làm bất cứ cái gì mà ta muốn nó làm.

3)- Đổi mới trong công nghệ thì nhanh như cấp số nhân, nhưng lại không có một sự đổi mới nhanh như vậy trong qui trình, trong tổ chức tổ chức bộ máy.

4)- Một qui trình nghiệp vụ nếu xuất sắc thì chỉ cần một công nghệ rất đơn giản đã có thể mang lại giá trị lớn, nhưng một qui trình nghiệp vụ tồi thì công nghệ dù có hiện đại cũng không giúp tạo ra giá trị.

5)- Một giao diện màn hình đẹp hơn nhưng cách xử lý công việc vẫn như cũ thì không phải là cái mà công nghệ có thể mang lại. Cái mà công nghệ mang lại là cải thiện toàn bộ qui trình xử lý công việc từ đầu tới cuối.

6)- Mức độ chuyển đổi mà các công nghệ kỹ thuật số có thể mang lại đúng bằng mức độ thay đổi của chúng ta trong cách làm việc, trong qui trình.

7)- Đội ngũ công nghệ của khu vực công nên tập trung vào việc trở thành người đặt hàng thông minh, yêu cầu cao về đổi mới, đặt ra các tiêu chuẩn rõ ràng về công nghệ mà họ sẽ mua hoặc yêu cầu đối tác phát triển.

8)- Trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo là tạo ra môi trường thuận lợi mà trong đó các dự án ứng dụng kỹ thuật số có thể phát triển mạnh mẽ.

Việt Nam đang hội đủ các yếu tố để đẩy nhanh và triển khai thành công Chính phủ điện tử và tiến tới một chính phủ số hiệu quả. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Chính phủ, sự đồng lòng, chung sức từ Trung ương đến địa phương, sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các cấp, sự sáng tạo của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra và hoạch định ra tầm nhìn, chiến lược và kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo.


Tác giả: Thanh Mai
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.381
Hôm qua : 3.305
Tháng 07 : 52.459
Năm 2024 : 393.960