A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khó khăn, vướng mắc của khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã trong thực hiện chuyển đổi số và các giải pháp cần thực hiện để chuyển đổi số thành công trong thời gian tới

Trong những năm qua, Kinh tế tập thể và Hợp tác xã đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, kinh tế tập thể, Hợp tác xã nếu phát triển mạnh, sẽ là một yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất trên mọi phương diện cho người nông dân; đồng thời, đem lại hiệu quả kinh tế cao trong khu vực nông nghiệp, nông thôn,. Xác định rõ tầm quan trọng của khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã thời gian qua, có thể thấy thực hiện chuyển đổi số trong khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã thành công là tạo nền tảng, đòn bẩy để thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.  Khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, sự phối kết hợp của các ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên để thực hiện chuyển đổi số trong khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cụ thể như sau:

Khó khăn trong thể chế, chính sách: Chuyển đổi số là một nội dung mới nên các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã để thực hiện chuyển đổi số còn rất ít. Các nghị quyết, Đề án phát triển Kinh tế tập thể, Hợp tác xã chưa lồng ghép với các tiêu chí về chuyển đổi số.

Khó khăn về nhận thức:  Khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã chưa nhận thức được việc chuyển đổi số là số hóa quá trình sản xuất, nuôi trồng sử dụng các công nghệ: IoT, AI; ứng dụng blockchain để truy xuất nguồn gốc; sử dụng thương mại điện tử để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh; sử dụng các công nghệ thanh toán điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công tác chuyển đổi số trong quản lý nhà nước của khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã chưa được quan tâm thực hiện, chưa ứng dụng CNTT vào công tác báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng báo cáo tài chính nên số liệu báo cáo liên quan đến Khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã không đầy đủ; hoạt động liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị còn yếu. Tỷ lệ Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương còn ít; một tỷ lệ khá lớn Hợp tác xã quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, năng lực tài chính và quản trị yếu, thiếu nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chưa thực hiện ứng dụng CNTT, lồng ghép nội dung chuyển đổi số để xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. 

Khó khăn về nguồn nhân lực: Đội ngũ cán bộ quản lý Kinh tế tập thể, Hợp tác xã chưa đồng đều, chưa thành thạo các kỹ năng ứng dụng CNTT nên chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế, chưa thực hiện lồng ghép chuyển đổi số vào công tác quản trị, điều hành sản xuất, kinh doanh do vậy thiếu kỹ năng tiếp cận các nguồn thông tin, chính sách hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước. Chưa lồng ghép đào tạo về chuyển đổi số vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã các cấp.

Khó khăn về công nghệ, hạ tầng số: Số Hợp tác xã xây dựng được thương hiệu sản phẩm chưa nhiều, giá trị để xuất khẩu và cạnh tranh trên thị trường còn hạn chế. Chưa chủ động ứng dụng quản lý trên phần mềm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm; các sản phẩm đưa lên sàn giao dịch điện tử còn ít; Các chương trình hỗ trợ khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số nhằm hỗ trợ công tác bảo quản sản phẩm, số hóa các sản phẩm nông nghiệp đưa lên sàn giao dịch điện tử còn rất ít, chưa có cơ sở dữ liệu số trong khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Công tác đầu tư hạ tầng số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành của khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã còn hạn chế.

Khó khăn về nguồn lực tài chính: Năng lực nội tại của khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã còn yếu, còn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ của Nhà nước. ít có khả năng tự huy động nguồn lực từ thị trường để thực hiện chuyển đổi số. Nguồn lực được phân bổ còn hạn chế, việc tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai xây dựng trụ sở và cơ sở sản xuất chế biến của khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã còn thiếu quy hoạch, chưa được giải quyết kịp thời. Việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đất đai để mở mang nhà xưởng, hạng mục công trình của khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã còn rất khó khăn. Nhiều Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã đang ở trong tình trạng khó khăn kéo dài, năng lực nội tại của các Hợp tác xã còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu; nên chưa thể thực hiện chuyển đổi số hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện hiện nay.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cần thiết đối với khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã hiện nay nhằm xây dựng nền tảng số cho khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; phục vụ kết nối, quản lý, điều hành thông suốt hệ thống hành chính của Liên minh các Hợp tác xã; cung cấp và chia sẻ thông tin kịp thời về pháp luật, thị trường, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho các thành viên của khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã; xây dựng môi trường chia sẻ và tổng hợp dữ liệu, kết nối cung- cầu dựa trên các công nghệ số, do vậy giải pháp để hỗ trợ khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã chuyển đổi số như sau: Tăng cường hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số. Thực hiện bổ sung nguồn vốn trung hạn cho các dự án đầu tư công có chuyển đổi số đối với khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Bên cạnh đó Khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã cần chủ động tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ thông qua chuyển đổi số để giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm trong đó nội dung cần thực hiện ngay trong thời gian tới là: Bổ sung nội dung chuyển đổi số vào các Nghị quyết mới của Trung ương đối với khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã và bổ sung nội dung chuyển đổi số vào Luật sửa đổi bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012./.

                                            


Tác giả: Thanh Mai
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.653
Hôm qua : 1.165
Tháng 02 : 23.458
Năm 2024 : 87.091