A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Ngày 21/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 1609/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về mục tiêu, ý nghĩa của công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Giảm thiểu tình trạng tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và thúc đẩy phát triển thị trường quảng cáo qua các phương tiện điện tử. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Để đạt mục đích đề ra Bộ Trưởng yêu cầu bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học, đồng bộ và hiệu quả các nội dung và nhiệm vụ tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP. Xác định rõ các nội dung công việc, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng cho các đơn vị; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP nghiêm túc, hiệu quả. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông báo chí trong việc truyền tải chính xác, kịp thời về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Các đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai công tác phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác cần bám sát Kế hoạch này để thực hiện hiệu quả, theo đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nội dung chủ yếu tổ chức xây dựng, trình ban hành Kế hoạch và các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP. Tổ chức quán triệt phổ biến, tuyên truyền nội dung của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Tổ chức xây dựng các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP và các hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác phòng chống ngăn chặn tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Tổ chức điều phối, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (Chi tiết nhiệm vụ tại file đính kèm).

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch này, tuyên truyền cho các cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị về nội dung của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP đã ban hành; thực hiện các nội dung được giao tại Phụ lục kèm theo. Cục An toàn thông tin là đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp dự toán Ngân sách nhà nước hàng năm thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; tham mưu cho Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán theo quy định./.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Thanh Mai
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 781
Hôm qua : 519
Tháng 05 : 32.087
Năm 2024 : 289.994