A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Ngày 11/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 166/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Mục tiêu cụ thể năm 2020:

Về Chính phủ điện tử: Phối hợp với các cơ quan liên quan để cải thiện nâng xếp hạng Chính phủ điện tử (của UN) đến hết năm 2020 tăng lên 10-15 bậc.

Về cải thiện năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI 4.0): Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin (B5) trong năm 2020 lên từ 2-3 bậc.

Cải thiện các chỉ số Đổi mới sáng tạo theo GII: Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Hạ tầng công nghệ thông tin (C1) lên 5-7 bậc; Nâng xếp hạng nhóm chỉ số công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình kinh doanh (C4) năm 2020 lên ít nhất 3-5 bậc; Nâng xếp hạng nhóm chỉ số Công nghệ thông tin và sáng tạo trong mô hình tổ chức (C5) năm 2020 lên 5-7 bậc; Nâng xếp hạng các chỉ số thuộc nhóm Sáng tạo trực tuyến (C6) năm 2020 lên 2-5 bậc.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Phân công các cơ quan, đơn vị chủ trì, làm đầu mối theo dõi các chỉ số thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông; Cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh; Tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo các nhiệm vụ được phân công.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các cơ chế, chính sách đã được ban hành tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng các đề án đã được Bộ trưởng giao tại Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 03/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2020 nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyên thông.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ban hành phụ lục về hệ thống chỉ số, bộ chỉ số và danh mục các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


Tác giả: Thúy Điệu
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.397
Hôm qua : 3.305
Tháng 07 : 52.475
Năm 2024 : 393.976