A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 12 biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trong giai đoạn hiện nay

Ngày 18/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 5009/BTTTT-THH triển khai các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trong giai đoạn hiện nay đồng thời phù hợp với định hướng của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020, cụ thể như sau:

Về pháp luật: Xây dựng pháp luật phải kịp thời, phù hợp yêu cầu khách quan, để nắm bắt thời cơ, kiến tạo sự phát triển, không để tồn tại các khoảng trống pháp lý. Một số biện pháp cụ thể là:

Rà soát văn bản được tiến hành thường xuyên ngay khi có căn cứ rà soát văn bản để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước đó. Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hành lang pháp lý. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành và do Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành về những nội dung có liên quan đến ngành, lĩnh vực do mình phụ trách đồng thời tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thực chất;

Về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch: Các đơn vị  theo chức năng, nhiệm vụ của mình để nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn (thường là 5 năm), trung hạn (thường là 3 đến 5 năm) và hàng năm.

Về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật: Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác quản lý.

Về định mức kinh tế - kỹ thuật: Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống đầy đủ các định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác quản lý.

Về đo lường, thống kê, xếp hạng: Triển khai hệ thống đo lường theo hướng tự động, dữ liệu cập nhật theo thời gian thực. Định kỳ thống kê, xếp hạng và công bố công khai kết quả đánh giá mức độ phát triển.

Về giám sát, kiểm tra, thanh tra: Triển khai hệ thống thông tin cho phép thực hiện giám sát thường xuyên, liên tục đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; Tổ chức kiểm tra, thanh tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Tăng dần tỷ lệ kiểm tra, tăng cường giám sát thông qua hệ thống thông tin. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Thanh tra Bộ, các Cục quản lý chuyên ngành, Sở Thông tin và Truyền thông.

Về thi đua, khen thưởng:  Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình phát động thi đua, tổ chức khen thưởng, tôn vinh kịp thời, tạo động lực, khí thế, chung sức, đồng lòng, tạo niềm tin phát triển.

Về tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức: Kiện toàn bộ máy, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh mới, trong đó, xây dựng bộ máy đồng bộ, thông suốt, kết nối, phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến cấp xã;  Thu hút, hợp lực nhiều lực lượng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, bao gồm cả các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và doanh nghiệp.

Về đào tạo, tập huấn: Định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực thực hiện công tác đào tạo, tập huấn thường xuyên. Thực hiện đào tạo, tập huấn với nội dung cập nhật kịp thời theo xu thế phát triển, hình thức đa dạng hóa, kết hợp giữa tập trung và trực tuyến, sử dụng các nền tảng công nghệ số để nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

Về thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức: Định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở. Thực hiện thông tin, tuyên truyền thông qua các câu chuyện điển hình trong thực tế tại Việt Nam và trên thế giớitrên các nền tảng công nghệ số Việt Nam, mạng xã hội Việt Nam.

Về hợp tác quốc tế: Chủ động tham gia các tổ chức quốc tế trong xây dựng các khuôn khổ pháp lý, tiêu chuẩn, nguyên tắc quốc tế về công nghệ phù hợp mục tiêu, lợi ích của Việt Nam. Hỗ trợ một số nước trong phát triển ngành thông tin và truyền thông nhằm tăng cường quan hệ quốc tế, đồng thời quảng bá, tạo thị trường cho các sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam.

Về mạng lưới chuyên gia: Phát triển mạng lưới chuyên gia rộng khắp, tạo hiệu ứng lan tỏa tri thức, khai thác hiệu quả nguồn lực trí tuệ của xã hội để phát triển ngành thông tin và truyền thông. Chủ động kết nối với các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, là những người có trí tuệ, tâm huyết cống hiến cho sự phát triển ngành, đặc biệt là các chuyên gia từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội khoa học, công nghệ trong và ngoài nước; mời các chuyên gia tham gia Mạng lưới; xác định cơ chế, nội dung hoạt động cụ thể.

Các giải pháp của Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra là cần thiết và phú hợp để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn tới./.


Tác giả: Thanh Mai
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 645
Hôm qua : 3.510
Tháng 08 : 14.039
Năm 2021 : 569.037