A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xây dựng, đề xuất kế hoạch triển khai hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ, tỉnh (LGSP)

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ “Đến hết năm 2020, 100% các Bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia”.

Theo quy định hiện hành, để có cơ sở tổng hợp, rà soát nhu cầu, kế hoạch và bảo vệ dự toán, nhiệm vụ với cấp có thẩm quyền, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, ngành và địa phương rà soát tình hình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất kế hoạch, nhu cầu sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương để thực hiện việc xây dựng, triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, cụ thể như sau:

Về đánh giá hiện trạng: Các bộ, ngành và địa phương căn cứ tình hình triển khai việc xây dựng, triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tại bộ, ngành, địa phương mình để tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, trong đó cần làm rõ một số nội dung sau: Nêu rõ hiện trạng đã được đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Trong trường hợp đã triển khai hoặc đã được bố trí vốn để triển khai đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong năm 2020, đề nghị đánh giá: Các thành phần cơ bản của LGSP đã đáp ứng theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đánh giá sự phù hợp của chức năng, tính năng kỹ thuật theo hướng dẫn tại Công văn số 631/THH-THHT ngày 21/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh - phiên bản 1.0. Đánh giá về hạ tầng kỹ thuật duy trì, vận hành hệ thống hiện có, mức độ an toàn ATTT theo quy định. Đánh giá về dịch vụ đã/dự kiến hoạt động trên LGSP, bảo đảm tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có liên quan, bao gồm: các hệ thống thông tin nội bộ của bộ, ngành, địa phương, các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương, các CSDL quốc gia trong đó có các CSDL quốc gia ưu tiên triển khai theo Quyết định 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015, các CSDL quốc gia hiện đã sẵn sàng, cơ sở dữ liệu nội bộ của bộ, ngành, địa phương theo nhu cầu.

Về Kế hoạch xây dựng, triển khai: đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ điều kiện cụ thể để đăng ký Kế hoạch xây dựng, triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, Bộ 3 Thông tin và Truyền thông sẽ rà soát, tổng hợp mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và dự toán gửi các cơ quan liên quan theo quy định. Nội dung kế hoạch và dự toán ngân sách thực hiện cần được lập và thuyết minh chi tiết đáp ứng các yêu cầu sau: Về nhu cầu tích hợp, chia sẻ dữ liệu trong thời gian tới (3 năm). Nêu rõ nhu cầu tích hợp, chia sẻ các dữ liệu cụ thể đối với các hệ thống thông tin nội bộ của bộ, ngành, địa phương, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu nội bộ của các bộ, ngành, địa phương. Đề xuất nội dung triển khai: Về nội dung, phạm vi, quy mô, giải pháp kỹ thuật, công nghệ và các thành phần triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

 Đối với bộ, ngành, địa phương đã đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu: Căn cứ đánh giá hiện trạng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu đề xuất nhu cầu để hoàn thiện, phát triển các thành phần của LGSP theo hướng dẫn tại Thông tư 23/2018/TT-BTTTT và Công văn số 631/THH-THHT nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế.

 Đối với các bộ, ngành, địa phương chưa đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu: mô tả cụ thể hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin hiện có, đề xuất nhu cầu, nội dung, phạm vi và quy mô triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

Về hạ tầng kỹ thuật, giải pháp an toàn thông tin: Trong trường hợp hạ tầng kỹ thuật, giải pháp an toàn thông tin để triển khai việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu chưa đáp ứng được nhu cầu, tính toán định cỡ hệ thống để đề xuất các trang, thiết bị cần đầu tư, mua sắm.  Về phần mềm ứng dụng, dịch vụ: căn cứ đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin hiện có đề xuất giải pháp nâng cấp, mở rộng các ứng dụng nội bộ (cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử,..) nhằm phục vụ mục đích tích hợp, chia sẻ dữ liệu qua LGSP.

Kế hoạch đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trong tháng 8/2020 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định./.


Tác giả: Thanh Mai
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.730
Hôm qua : 1.205
Tháng 12 : 7.996
Năm 2022 : 693.520