A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày 09/12/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ký ban hành Quyết định số 2848/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là “Bộ chỉ số chuyển đổi số” tỉnh Thái Bình) là cơ sở để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số. Góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ chỉ số chuyển đổi số của tỉnh được xây dựng phù hợp với định hướng và mục tiêu chương trình chuyển đổi số của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông; bảo đảm khách quan, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị và đánh giá thực chất kết quả triển khai chuyển đổi số hằng năm của các cơ quan, đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai đánh giá Bộ chỉ số chuyển đổi số của tỉnh; thẩm tra, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Căn cứ kết quả đánh giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp hạng. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau đánh giá; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị có thứ hạng thấp để khắc phục những tồn tại, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số của các đơn vị đó. Đề xuất hiệu chỉnh, bổ sung, sửa đổi các chỉ số đánh giá về mức độ chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
điều hành của các cơ quan nhà nước trong tỉnh.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các chỉ số chuyển đổi số; cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu và tài liệu kiểm chứng về mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị theo đúng thời hạn yêu cầu. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc thẩm tra, xác minh số liệu và tự đánh giá mức độ xếp hạng chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về kết quả tự đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành và thay thế Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.


Tác giả: Trần Thị Hòa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.611
Hôm qua : 2.104
Tháng 06 : 30.963
Năm 2024 : 326.241