Hướng dẫn triển khai hệ thống Bản đồ chống dịch – An toàn Covid-19

Hướng dẫn triển khai hệ thống Bản đồ chống dịch – An toàn Covid-19

Thực hiện Công văn số 1895/UBND-KGVX ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 387/STTTT-TTCNTTTT hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai hệ thống Bản đồ ...
Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức  về an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025

Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025

Nhằm các định cụ thể các nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn  thông tin giai đoạn 2021 – 2025, trên cơ sở đẩy mạnh triển khai các nhiệm ...
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và kết nối, chia sẻ mã định danh điện tử giữa các cơ quan, tổ chức trên quy mô toàn quốc

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành và kết nối, chia sẻ mã định danh điện tử giữa các cơ quan, tổ chức trên quy mô toàn quốc

Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Ngày 07/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn số 1018/BTTTT-THH hướng dẫn chi tiết ...
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.625
Hôm qua : 3.705
Tháng 06 : 38.910
Năm 2021 : 390.539