Quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tửcấp bộ, cấp tỉnh

Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thôngban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành QCVN 120:2019/BTTTT

Để góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý thực hiện đẩy mạnh kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu từ các bộ, ngành Trung ương đến các địa phương, trong đó có hệ thống một cửa điện tử/cổng dịch vụ công trực tuyến phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phục vụ người dân ...

Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký sốtheo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa

Ngày 05/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hànhThông tư số 16/2019/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của tỉnh Thái Bình

Ngày 29/11/2019, Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Kế hoạch số 198-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII  về một số chủ trương, chính sách chủ động tham giacuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của tỉnh Thái Bình với mục đíchnắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các ...

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

Thời gian vừa qua, hành lang pháp lý về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam từng bước được hoàn thiện. Tuy nhiên, việc hướng dẫn thi hành pháp luật về an toàn, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và chế tài xử lý vi phạm còn chưa đầy đủ. Việc xây dựng, ban hành ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 998
Hôm qua : 1.781
Tháng 01 : 18.884
Năm 2020 : 18.884