Cục Tin học hóa-Bộ Thông tin và Truyên thông hướng dẫn đánh giá kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh

Căn cứ Công văn số 4176/BTTTT-THH ngày 22/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh. Ngày 18/9/2020, Cục tin học hóa-Bộ Thông tin và Truyên thông ban hành Công văn số 1325/THH-DVCNTT  về việc hướng dẫn đánh giá kết quả triển khai thí ...

Khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Ngày 22/9/2020, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 339/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26/8/2020.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Ngày 21/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 1609/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 579
Hôm qua : 1.625
Tháng 10 : 31.988
Năm 2020 : 387.601