A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính

Trong thời gian qua, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phát hiện một số doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có dấu hiệu vi phạm pháp luật về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính như chấp nhận, vận chuyển và phát vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính. Trong đó có Bưu gửi có nội dunh kích động, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam; bưu gửi chứa ma túy, vũ khí, công cụ hỗ trợ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bưu gửi chứa hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hành giả gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Để bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh, ngày 12/8/2020 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 670/STTTT-BCVT về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chín yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh và các đơn vị trong ngành thực hiện tốt quy định của Luật Bưu chính và các Văn bản chỉ đạo điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Cụ thể như sau:

Đối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính thực hiện tốt 9 yêu cầu:

Một là, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, an ninh hàng hóa, bố trí nhân lực bảo đảm kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm.

Hai là, đào tạo, phổ biến, quán triệt đến các bộ phận và người lao động trong doanh nghiệp các quy định về việc cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi có nội dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa vũ khí, vật, chất gây nổ, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, vi trùng dịch bệnh nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất trật tự, an toàn xã hội; cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các vật phẩm hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính khác theo quy định của pháp luật; không tiếp tay cho các hành vi vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Ba là, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về các hành vi bị cấm trong cung ứng sử dụng dịch vụ bưu chính, danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và các quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.

Bốn là, nâng cao cảnh giác, tăng cường công tác kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa tại các điểm phục vụ, nhất là tại các điểm phục vụ cấp xã; tuyệt đối không chấp nhận, vận chuyển vật phẩm, hàng hóa bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển và phát qua mạng bưu chính theo quy định tại Điều 12 Luật Bưu chính; tuyệt đối không chấp nhận, vận chuyển và phát hàng hóa không hóa đơn, chứng từ hoặc xuất xứ không rõ ràng.

Năm là, đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi vi phạm quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. (đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia: 0981.389.389 – 0961.389.389. Fax: 024.3944.0848 – Email: bcd389@customs.gov.vn); đồng thời báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, chủ động để đề xuất, kiến nghị biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Sáu là, không thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trái pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người sử dụng dịch vụ.

Bảy là, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, những khuyến cáo của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các quy trình kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính.

Tám là, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác phát hiện, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chín là, thực hiện cam kết “Nói không với việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính” nhằm thể hiện rõ trách nhiệm và quyết tâm mạnh mẽ trong việc chung tay đẩy lùi hàng lậu, hàng cấm, hướng tới phát triển lĩnh vực bưu chính bền vững. Văn bản ký cam kết (theo mẫu gửi kèm) gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/8/2020.

Đối với Bưu điện tỉnh, ngoài việc thực hiện các quy định trên, đồng thời thực hiện ba quy định sau:

Một là, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, pháp luật về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Tăng cường các biện pháp để bảo đảm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 an toàn, nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong mọi tình huống.

Hai là, chủ động nắm tình hình, nhận diện hiện tượng, vấn đề nổi cộm, phức tạp về an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để chủ trì, phối hợp hoặc tham mưu giải quyết, qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho hoạt động bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, đặc biệt là giai đoạn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, quán triệt tư tưởng và quản lý chặt chẽ đội ngũ người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

Quán triệt các đơn vị trực thuộc về quy định gửi tài liệu, công văn qua Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; đặc biệt là việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 do Bưu điện tỉnh cung cấp khi gửi tài liệu mang bí mật nhà nước theo quy định tại Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và Công văn số 3103/UBND-VX ngày 29/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tại địa phương hướng dẫn, phát hiện và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xử lý theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ đối với các trường hợp gây mất an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính về công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng, các đơn vị, doanh nghiệp thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 


Tác giả: Mỹ Hạnh
Nguồn: .
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 165
Hôm qua : 2.118
Tháng 03 : 16.707
Năm 2021 : 124.348