A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 quy định về hoạt động của điểm Bưu điện- Văn hóa xã

Ngày 22/10/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT (Thông tư số 11) sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT (Thông tư số 17) ngày 02 tháng 8 năm2013 quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Theo đó, Thông tư số 11 bãi bỏ một số điểm, khoản: điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 3; điểm b khoản 2 Điều 13; khoản 1 Điều 14; khoản 3 Điều 15 của Thông tư số 17.  Khoản 9 Điều 14 bãi bỏ cụm từ: “điểm đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước”.

Thông tư số 11 cũng sửa đổi, bổ sung một số khoản của các điều 4, 5, 9, 13 và 14 của Thông tư số 17. Cụ thể:

1. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được ký hợp đồng, hưởng thù lao và các chế độ khác theo thỏa thuận với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.”

2.Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Các điểm Bưu điện - Văn hóa xã cung ứng các dịch vụ bưu chính sau:

a) Dịch vụ thư cơ bản, có địa chỉ nhận, có khối lượng đơn chiếc đến 02 kg và dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

b) Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giảiquyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

c) Các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước.”

3. Khoản 3 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“3. Việc cung ứng các dịch vụ bưu chính nêu tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với mỗi loại dịch vụ và các quy định khác có liên quan.”

4. Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi như sau:

“1. Việc luân chuyển sách giữa điểm Bưu điện - Văn hóa xã với các bên liên quan được thực hiện tối thiểu 6 tháng một lần.”

5.Điểm a khoản 1 Điều 13 được sửa đổi như sau:

“a) Chủ trì kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã.”

6. Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2.Tổ chức, quản lý, duy trì và phát triển hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên phạm vi toàn quốc.”

7. Bổ sung khoản 10 Điều 14 như sau:

“10. Định kỳ hàng năm, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo các chi nhánh báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về tình hình hoạt động điểm Bưu điện - Văn hóa xã, số lượng điểm Bưu điện - Văn hóa xã được mở mới, ngừng hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động.”

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.       

 

 

 

 


Tác giả: TT
Nguồn: sotttt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.075
Hôm qua : 1.874
Tháng 12 : 7.285
Năm 2020 : 459.745