A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số kết quả nổi bật của công tác báo chí năm 2021

Năm 2021 là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; là năm đầu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Xác định được yêu cầu, nhiệm vụ hoạt động, các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông thông tin nhanh nhạy, phản ánh toàn diện diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, trọng tâm là công tác tuyên truyền việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 và việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tiếp tục được tăng cường, nội dung thông tin phong phú. Số lượng, chất lượng các tin bài đã tăng lên đáng kể, nhiều bài viết, có hiệu ứng tốt trong xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận. Báo Thái Bình và Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã mở chuyên mục về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tích cực tuyên truyền quan điểm, chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, coi đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên, giúp đỡ đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc”...

Giao diện chuyên trang ”Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” trên Báo Thái Bình điện tử

 

Đồng thời, các cơ quan báo chí tích cực phản ánh các  vụ việc, vấn đề bất cập, tồn tại trên địa bàn tỉnh như: việc cưỡng chế thu hồi đất; tình trạng ô nhiễm nguồn nước, mất nước, thiếu nước sạch sinh hoạt; các hoạt động lừa đảo tiền bạc; bạo hành trẻ em; vi phạm an toàn giao thông, vi phạm hành lang đê điều; khai thác tài nguyên trái phép... Qua đó giúp các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh nắm bắt thông tin, vào cuộc xử lý. Đồng thời đề xuất các các biện pháp giải quyết các vấn đề bức xúc về an sinh xã hội.

Trong năm, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã chú trọng đổi mới công nghệ, sử dụng hiệu quả các kỹ thuật mới, tổ chức sản xuất nhiều thể loại báo chí mới, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục, thu hút đông đảo công chúng quan tâm theo dõi; chú trọng thông tin về các sự việc mà dư luận xã hội quan tâm; ứng dụng hiệu quả mạng xã hội đưa các thông tin đúng định hướng đến người dân với việc tăng cường chuyển tải thông tin đến người đọc, người xem trên mạng xã hội qua trang Fanpage trên Facebook, Youtube, Zalo.

Cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương tại Thái Bình kịp thời phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa thông tin của Thái Bình đến với công chúng trong và ngoài nước. Trong năm Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận 01 Văn phòng đại diện và 03 phóng viên thường trú hoạt động tại tỉnh, nâng tổng số văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh là 14 đơn vị. Hoạt động của các cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện đúng theo các quy định của Luật Báo chí, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Bên cạnh các tin, bài tuyên truyền về tỉnh, các cơ quan báo chí cũng rất quan tâm kêu gọi, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Báo Đầu tư thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo, tài trợ cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi thông qua Giải Golf “vì trẻ em Việt Nam”, tặng phòng máy vi tính cho Trường TH&THCS Thái An, Thái Thụy (Thái Bình). Báo Lao động có 4 bài viết về 4 cảnh đời khó khăn đăng trên mục Tấm lòng Vàng Báo Lao Động kêu gọi sự chung tay của cộng đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2021, công tác lãnh đạo, quản lý báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh được tiếp tục quan tâm, giúp các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu của công chúng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tham mưu thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh; theo dõi thông tin báo chí viết về Thái Bình, kịp thời có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về các vấn đề còn tồn tại được nêu trên báo chí để nắm bắt và giải quyết.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung xây dựng các văn bản định hướng công tác tuyên truyền, biên soạn tài liệu tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2021; ban hành văn bản tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet. Phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PT-TH Thái Bình tổ chức ghi hình và đăng phát trực tiếp Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021; phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác”, Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025” trên sóng truyền hình, báo điện tử và các nền tảng, hạ tầng của Báo, Đài. Triển khai, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 và các giải báo chí, các cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành Trung ương phát động.

Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ Công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và Tổ Truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình. Tích cực triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trong trong trạng thái “bình thường mới”. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/7/2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; Đề án tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025; Công văn chỉ đạo thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh; Công văn về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; Công văn về việc chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu hoạt động trái pháp luật. Phối hợp với một số cơ quan báo chí Trung ương tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thái Bình.

Hội Nhà báo tỉnh phát động các hoạt động kỷ niệm 96 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, 65 năm ngày thành lập Đài PT-TH Thái Bình, 60 năm Ngày Báo Thái Bình ra số báo đầu tiên; xét chọn gửi các tác phẩm báo chí xuất sắc gửi dự Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam, các bộ, ngành tổ chức. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, phóng viên trong công tác tuyên truyền về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Thái Bình, Đài PT-TH Thái Bình phát động cuộc thi báo chí viết về khuyến học khuyến tài. Động viên, khích lệ hội viên và những người làm báo trong tỉnh tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp, các ngành phát động.

Như vậy, có thể nói, trong năm 2021 các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã chủ động, kịp thời, thông tin tuyên truyền toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đáp ứng nhu cầu thông tin và là diễn đàn tin cậy của Nhân dân.

                                                                                 


Tác giả: Lan Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 118
Hôm qua : 2.006
Tháng 10 : 9.356
Năm 2022 : 586.676