A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2023 ở các địa phương

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2023.

Theo đó, năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các địa phương được phân bổ kinh phí sự nghiệp của ngân sách Trung ương, bố trí vốn đối ứng của địa phương theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu dự án và theo hướng dẫn tại Thông tư 06/2022/TT-BTTTT. Trong đó, đề nghị một số địa phương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án.

Cụ thể, ngày 11/11/2022, Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 4 ban hành Nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; trong đó cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư và sự nghiệp của ngân sách Trung ương năm 2022 của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân đến hết ngày 31/12/2023. Vì vậy, Bộ TTTT đề nghị các địa phương quan tâm bố trí kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ và kinh phí đối ứng từ nguồn ngân sách của địa phương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án năm 2022 chi tiết như Phụ lục kèm theo văn bản số 4139/BTTTT-KHTC ngày 09/8/2022 của Bộ TTTT về việc hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án thuộc Chương trình trong năm 2022.

Năm 2023, trong phạm vi nguồn kinh phí ngân sách Trung ương (vốn sự nghiệp) được bố trí để thực hiện các nhiệm vụ của Tiểu dự án và thực tế các địa phương; căn cứ quy định tại Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TTTT đã đề xuất kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đặc thù tại các địa phương trong năm 2023.

Đề nghị các địa phương căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, hướng dẫn của Bộ TTTT, Bộ Tài chính để giao kế hoạch, phân bổ và quản lý sử dụng kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án theo quy định. Trong đó, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thuộc các nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, không chồng chéo, không dàn trải, tiết kiệm chi phí.

Bộ TTTT đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan liên quan tại địa phương tham mưu công tác quản lý, đảm bảo thực hiện đầy đủ khối lượng các nhiệm vụ đặc thù của Tiểu dự án năm 2023 và gửi báo cáo kế hoạch triển khai tại địa phương trước ngày 28/2/2023 để Bộ TTTT tổng hợp, theo dõi. Trường hợp địa phương có kế hoạch thực hiện khác với đề xuất, hướng dẫn của Bộ TTTT, đề nghị địa phương thuyết minh rõ lý do và chịu trách nhiệm về hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí được giao để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Tiểu dự án theo quy định của pháp luật.

Về quản lý tài chính, các địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình. Về công tác báo cáo, các địa phương gửi Bộ TTTT tổng hợp theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình theo quy định.


Tác giả: Ng Chanh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tức mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 432
Hôm qua : 1.776
Tháng 06 : 4.106
Năm 2023 : 259.415