A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban lĩnh vực bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp 6 tháng đầu năm

Ngày 28/6/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2019 giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp. Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Tiến Khoái –Giám đốc Sở, chủ trì hội nghị; lãnh đạo, chuyên viên các phòng có liên quan thuộc Sở; lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố và đại diện của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông do đồng chí Nguyễn Ngọc Hải – Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông trình bày,6 tháng đầu năm 2019, lĩnh vực bưu chính, viễn thông đạt được nhiều kết quả nổi bật. Về bưu chính, hoạt động bưu chính tương đối ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, mạng lưới vận chuyển rộng khắp, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới, tiết kiệm chi phí đầu tư; khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia chuyển phát; cơ sở hạ tầng mạng lưới chuyển phát đảm bảo an toàn, tin cậy đồng bộ với các dịch vụ hoàn thiện hàng hóa. Hoạt động viễn thông thông suốt phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cơ quan đảng, nhà nước; các doanh nghiệp viễn thông không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ; từng bước bám sát vào Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh để triển khai thực hiện quy hoạch của đơn vị với kết quả: Phát triển 42 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng, thực hiện xây dựng mới 09 cột ăng ten thu thu phát sóng thông tin di động, thực hiện cải tạo 01 vị trí, gia cố 19 cột ăng ten, thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông với tổng chiều dài 9.3 km, thực hiện chuyển đổi cáp đồng sang cáp quang đảm bảo tỷ lệ quang hóa theo đúng mục tiêu quy hoạch của tỉnh. Công tác thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông cũng được các doanh nghiệp quan tâm tiếp tục thực hiện. Đến nay, các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp  đã triển khai thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông tại 11 tuyến đường phố với tổng chiều dài 22 km.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu qủa nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 về lĩnh vực bưu chính và viễn thông.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Tiến Khoái – Giám đốc Sở đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, phòng chuyên môn thuộc Sở tiếp tục cấp phép bưu chính cho các doanh nghiệp bưu chính theo thẩm quyền; theo dõi,kiểm tra, giám sát việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tham mưu cho thí điểm việc thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại Trung tâm hành chính công tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, giám sát các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về bưu chính, việc khắc phục tồn tại trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bưu chính. Về viễn thông thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu việc điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông của tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động viễn thông trên đia bàn tỉnh, đặc biệt là việc triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông, việc kiểm định thiết bị viễn thông. Tiếp tục triển khai thực hiện các bước chuyển đổi Ipv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu,tuyên truyền sóng điện từ tại các trạm BTS không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng trạm BTS.

            Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tích cực tham mưu UBND huyện, thành phố quản lý hoạt động phát triển hạ tầng mạng lưới và dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn; tuyên truyền sâu rộng tới người dân sử dụng các dịch vụ bưu chính, đặc biệt là dịch  vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; hướng dẫn các xã chưa về đích nông thôn mới hoàn thiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông; tiếp tục tham mưu trong việc cấp giấy phép xây dựng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động trên địa bàn theo quy định; tăng cường phối hợp các đơn vị thuộc Sở trong việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông thực hiện Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động, việc thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn quản lý.

            Các doanh nghiệp bưu chính nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính và các văn bản liên quan; khắc phục ngay các tồn tại đã được chỉ ra trong đợt kiểm tra.

Riêng đối với Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả  kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên môi trường mạng; thực hiện việc lắp đặt thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư tập trung và hộp thư tập trung tại nhà chung cư, tòa nhà văn phòng theo quy định tại Thông tư 30/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; duy trì những điểm phục vụ bưu chính đang hoạt động; cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất tại các điểm BĐVHX đang xuống cấp; khôi phục các điểm bưu điện văn hóa xã đang dừng hoạt động; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt; Kế hoạch số 18/KH-STTTT ngày 14/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông; kế hoạch của doanh nghiệp; chấp hành nghiêm việc thông báo khởi công xây dựng cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động (trường hợp miễn giấy phép), gửi bản sao giấy phép xây dựng (trường hợp phải cấp phép) theo quy định; Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc triển khai xây dựng hạ tầng viễn thông. Khi xây dựng cơ sở hạ tầng phải có thông báo cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố để phối hợp giải quyết khiếu nại của người dân trong việc xây dựng hạ tầng viễn thông, đặc biệt là vấn đề xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông tại các tuyến đường, phố thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019: Hoàn thiện 11 tuyến đã và đang thực hiện; tổ chức triển khai 25 tuyến còn lại theo kế hoạch của Sở, của địa phương đảm bảo yêu cầu trong quá trình tổ chức thi công và quy chuẩn 33:2011/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho người trực tiếp thi công, an toàn cho người và các công trình kề cận khu vực thi công và sau khi thi công, các đơn vị tổ chức thu dọn vệ sinh không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân trên tuyến đường, phố.

Tiếp tục thực hiện đúng quy định về chuyển mạng giữ số, tăng cường hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuyển đổi từ Ipv4 sang Ipv6.

                                                                                                                                                                                         Oanhbui


Tác giả: Oanhbui
Nguồn: sotttt.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.259
Hôm qua : 1.681
Tháng 11 : 37.369
Năm 2020 : 441.239